INTEGRIS Doświadczona kadra

Microsoft Dynamics AX

 

Microsoft Dynamics AX, to system informatyczny klasy ERP, który dzięki szerokim możliwościom może zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe firmy.  Pozwala elastycznie dopasować się do wymagań rynku, dostarczyć analizy biznesowe, zwiększyć produktywność pracowników oraz podejmować strategiczne decyzje. Łatwość obsługi, bogata funkcjonalność oraz integracja z innymi produktami firmy Microsoft sprawia iż jest to rozwiązanie przyjazne w codziennym użytkowaniu. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii system Microsoft Dynamics AX wyprzedza konkurencję w swej innowacyjności oraz otwartości na zmieniające się potrzeby firm. 

 

Interfejs użytkownika Microsoft Dynamics RoleTailored obej­muje ponad 30 dopasowanych do potrzeb poszczególnych stanowisk profili (Role Center). Umożliwia on wszystkim pracow­nikom łatwy dostęp do funkcji analizy danych biznesowych oraz tworzenia raportów dotyczących najważniejszych obsza­rów działalności firmy. Sprzedaż oprogramowania Microsoft Dynamics AX 2012 jest oparta na prostym modelu licencji, który uwzględnia typy użytkowników. Licencje są dokładnie dopasowane do aktualnych potrzeb organizacji oraz mają możliwość łatwego rozszerzania w przyszłości.

 

 

erp1

Integris
Microsoft Partner
Axpact