Poza modelem online na platformie Azure, Dynamics 365 jest teraz dostępny w wersji on-premise oraz modelu hybrydowym.

Wprowadzając Dynamics 365 for Operations (czyli nową wersję Dynamics AX) Microsoft umieścił ja w chmurze, tworząc integralne rozwiązanie z pozostałymi elementami składającymi się na pakiet Dynamics 365. Mając jednak na uwadze potrzeby części przedsiębiorstw, kolejno tworzone były modele licencjonowania hybrydowe, które zakładają lokalne przechowywanie i przetwarzanie części danych z możliwością pełnej synchronizacji z procesami online.

Obecnie możliwa jest już instalacja rozwiązania w pełni na lokalnych serwerach, a licencjonowanie zakłada zakup licencji wieczystych oraz, jak w poprzednich wersjach AX, roczny plan abonamentowy, zapewniający dostęp do aktualizacji oraz szerokiej gamy zasobów sieciowych dla Klienta.

Takie rozwiązanie rozszerza możliwości dopasowania zarówno procesów i zarządzania danymi, jak też sposobów licencjonowania do potrzeb i możliwości organizacji o różnej strukturze i wielkości. Dzięki temu, na etapie wyboru systemu, klient może porównać i wybrać dla siebie najkorzystniejszy wariant wdrożenia i licencjonowania, a także zaplanować rozwój oprogramowania i rozszerzanie funkcjonalności w przyszłości, zgodnie z własnym planem rozwoju.

Elastyczność i skalowalność pakietu Dynamics365, możliwość dołączania kolejnych funkcjonalności CRM, powiązanie z platformą Office365 oraz integracja z aplikacjami partnerów sprawia, że system ten  staje się doskonałą bazą wspierającą zarządzanie zmianą w przedsiębiorstwie!