Miło nam poinformować, że 28 września podpisaliśmy umowę o wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego MS Dynamics AX2012 w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Jeden z największych w Polsce uniwersytetów zdecydował się na wdrożenie systemu informatycznego AX2012. Wdrożenie obejmować będzie zarządzanie większością obszarów działalności UAM. Z uwagi na specyfikę procesów i skalę organizacji, kryteria wyboru partnera, w dużej mierze obejmowały doświadczenie w podobnych wdrożeniach i zasoby pozwalające na prowadzenie projektu o dużej skali i stopniu skomplikowania. Za partnera najlepiej spełniającego wymogi UAM, uznane zostało konsorcjum firm Integris oraz Arcus SI.  Z czego oczywiście bardzo się cieszymy!

Informację o podisaniu umowy można również znaleźć na stronie Facebook UAM: https://www.facebook.com/amupoznan/posts/917977905025991