INTEGRIS Doświadczona kadra

Branże

Rozwiązania branżowe oparte na Microsoft Dynamics w wersji AX oraz najnowszej 365 pozwalają na ciągłe doskonalenie zarządzania procesami biznesowymi i pozwalają skutecznie reagować na potrzeby klientów, przy jednoczesnym spełnieniu celów biznesowych i tworzenia zysku. Rozwiązanie dla omawianej  branży  w systemie Microsoft Dynamics AX jest łatwo dostępne i regulowane dla większości przedsiębiorstw, bez zbędnego ryzyka i kosztów. Elastyczna architektura systemu Microsoft Dynamics AX pozwala na łatwe dokonywanie zmian w celu dostosowania do przedsiębiorstwa i jego specyficznych potrzeb.

MS Dynamics AX to rozwiązanie, które ma na celu pomóc klientom zdobyć decydującą przewagę na rynku, ze względu na ogólną poprawę komunikacji, monitoring i optymalizacje wszystkich istotnych dla branży wskaźników i dostępności informacji w czasie rzeczywistym w celu umożliwienia podejmowania szybkich decyzji.

 

Przykłady zastosowań programu Microsoft Dynamics AX (Microsoft Dynamics 365) według branż:

 

 

MS Dynamics AX - Branża motoryzacyjna


Rozwiązanie MS Dynamics AX zawiera szerokie funkcjonalności dostosowane do wymagań przedsiębiorstw zajmujących się produkcją na zamówienie dla branży motoryzacyjnej. Stosowany jest szczególnie w firmach produkujących pojazdy silnikowe oraz firmach zaopatrujących w komponenty motoryzacyjne producentów samochodów.

MS Dynamics AX jest zintegrowanym systemem informatycznym wspomagającym i usprawniającym procesy zachodzące w branży motoryzacyjnej.

I tak, zintegrowane moduły MS Dynamics AX dla branży motoryzacyjnej obejmują np.:

 • Przygotowanie i zarządzanie projektem
 • Przygotowanie i zarządzanie umowami
 • Produkcja i kontrola
 • Planowanie
 • Zarządzanie kosztami
 • Rejestracja  pracy
 • Zarządzanie  konserwacją maszyn i narzędzi
 • Integracja z rozwiązaniami zewnętrznymi

 

 

Ms Dynamics AX - Branża Sprzedaż i dystrybucja-handel hurtowy

 

Im bardziej rozproszona grupa asortymentowa produktów, tym bardziej złożone procesy biznesowe i wyższe wymagania zintegrowanego systemu klasy ERP.  Microsoft rozumiejąc to założenie oferuje rozwiązania branżowe systemu Microsoft Dynamics AX dla firm, które są zaangażowane w sprzedaż i dystrybucję oraz szeroko rozumiany handel hurtowy. MS Dynamics AX został specjalnie dostosowany na potrzeby firm zajmujących się szerokim handlem hurtowym.

Zintegrowane moduły MS Dynamics AX dla branży Sprzedaż i dystrybucja-handel hurtowy:

 • Logistyka i Dystrybucja,
 • Magazyn,
 • Finanse i Księgowość,
 • CRM,
 • Enterprise  Portal –dla mobilnych przedstawicieli handlowych,
 • BI -narzędzia raportujące,
 • AX Drive-zarządzanie flotą.
 • AX Barcode- zarządzanie kodami kreskowymi i etykietami,
 • AX –Biuro, Umowy- zarządzanie korespondencją, zarządzanie umowami.

 

MS Dynamics AX – Branża inżynieryjna

 

Rozwiązanie MS Dynamics AX zawiera szerokie funkcjonalności dostosowane do wymagań przedsiębiorstw przemysłowych zajmujących się produkcją na zamówienie skomplikowanych maszyn i urządzeń. Stosowany jest szczególnie w firmach inżynierskich zaopatrujących klientów w segmencie energetyki, przemysłu chemicznego, maszyn ciężkich, hutnictwa, ale także wykonawców budynku lub konstrukcji w przemyśle motoryzacyjnym i lotniczym, czy produkcji linii przemysłowych.

 

Zintegrowane moduły MS Dynamics AX  dla branży przemysłu inżynieryjnego, to dedykowane moduły obejmujące obszar:

 • Przygotowanie i zarządzanie projektem:
  • Zarządzanie projektem jest podstawą skutecznego rozwoju i dostarczania produktów złożonych.
  • Projekt zarządzania zmianą pozwala na kontrolę i zatwierdzanie zmian w trakcie realizacji projektu i zachować ich historię.
  • Można przygotować różne wersje i warianty projektów modelowych i ich wpływ na ważne wskaźnik.
  • Wariant kosztów projektu.
  • Ciągły podział kosztów projektu i jego oceny.

 

 • Przygotowanie i zarządzanie umowami:
  • Zarządzanie umowami pozwala na kontrolę i zatwierdzanie zmian w czasie trwania umowy i zachowywanie historii.
  • Możesz skorzystać z utworzonych wcześniej danych do przygotowania umowy i skopiować tylko poszczególne rekordy, np. z kartoteki   BOM.
  • Śledzenie i  kontrola kosztów.

 

 • Planowanie:
  • Planowanie ilości zasobów produkcyjnych powiązanych z ustalonymi  terminami dostaw.
  • Planowanie produkcji  na podstawie ilości dostępnych materiałów.
  • Określenie ilości zasobów niezbędnych do zapewnienia zgodności z napiętymi terminami.
  • Planowanie zamówień na podstawie  dostępnych materiałów.
  • Porównanie zmian między obecnym i  poprzednim planem.
  • Priorytety przypisane do zlecenia sprzedaży są przekazywane do zleceń produkcyjnych.

 

 • Zarządzanie przepływem materiału:
 • Zarządzanie kosztami:
  • Ciągłe obliczanie rzeczywistych kosztów w strukturze zamówienia.
  • Określanie rzeczywistych kosztów zleceń produkcyjnych.
  • Obliczanie produkcji w toku, wstecz oraz na dzień.
  • Obliczanie kosztów pracy w procesie produkcyjnym - wycena produktów niezgodnych.

 

 • Rejestracja  pracy:
  • Rozszerzony  off-line i on-line raportowania pracy
  • Możliwość zatwierdzania sprawozdań przez przełożonego.
  • Szczegółowe i niezależne czasy monitorowania maszyn, pracowników i narzędzi.

 

 • Zarządzanie  konserwacją maszyn i narzędzi:
  • Rozszerzona kontrola maszyn i narzędzi.
  • Obliczanie i monitoring żywotność maszyn i narzędzi.
  • Synchronizacja  narzędzi produkcji z produkcją dla której wymagane są określone narzędzia
  • Konserwacja okresowa i operacyjna oraz ocena kosztów.
  • Integracja z rozwiązaniami zewnętrznymi:

Integracja z AutoCAD (obejmująca np. eksport z AutoCada do MS Dynamics AX plików zawierających listę materiałów. W efekcie integracji pracownicy działu technologicznego uzyskują bezpośredni dostęp do projektów wykonanych przez dział konstrukcyjny, co znacznie skraca czas na zakładanie nowych definicji wyrobów               w systemie Microsoft Dynamics AX. A jeżeli w bazie materiałowej systemu Dynamics AX nie ma materiałów potrzebnych do konstrukcji urządzenia, ich lista (BOM) jest zakładana automatycznie.

 

MS Dynamics AX - Branża meblarska


Wyzwania w branży meblarskiej:

 • Rynek mocno konkurencyjny, szybko się zmieniający,
 • Zmienne trendy rynkowe z dużą sezonowością i zróżnicowaniem regionalnym,
 • Zmienność cech surowców (np. wybarwienie skór),
 • Różnorodność wariantów produkowanych wyrobów,
 • Różnorodność cen, promocji, rabatów, upustów,
 • Wielowymiarowa kontrola zapasów,
 • Minimalizacja kosztów magazynowania.

 

Oczekiwania  biznesowe i funkcjonalne  w branży meblarskiej:

 • Zarządzanie złożonymi listami składowymi,
 • Łatwe konfigurowanie nowych produktów ,
 • Wiele wariantów wyrobów,
 • Możliwość łatwego konfigurowania żądanego produktu spośród dostępnych opcji przez klienta czy też przedstawiciela handlowego,
 • Zarządzanie opakowaniami,
 • Zarządzanie odpadami, stratami, wydajnością, materiałami powracającymi,
 • Elastyczne przetwarzanie zamówień sprzedaży,
 • Śledzenie partii,
 • Zarządzanie cenami, rabatami, upustami,

Zarządzanie jakością (Total Quality Management).

 

Rozwiązania systemu MS Dynamics AX specyficzne dla branży meblarskiej:

 • Elastyczność definiowania wyrobów: wykorzystanie wariantów wyrobów (np. kolor) redukujące liczbę pozycji w kartotece towarów
 • Zarządzanie wariantowymi listami składowymi i marszrutami
 • Efektywne prognozowanie popytu i bilansowanie z dostawami
 • Śledzenie partii materiałów i produktów
 • Elastyczne harmonogramowanie z uwzględnieniem marszrut sieciowych
 • Zintegrowana kontrola i zapewnienie jakości
 • Zarządzanie cenami i rabatami
 • Definiowanie zestawów
 • Portal internetowy z możliwością konfigurowania żądanego produktu

 

MS Dynamics AX – Branża metalowa


MS Dynamics AX jest zintegrowanym systemem informatycznym wspomagającym i usprawniającym procesy zachodzące w firmach o profilu metalowym.

 

Zintegrowane moduły  MS Dynamics AX  dla branży, to dedykowane moduły obejmujące np.:

 • Przygotowanie i zarządzanie projektem:
  • Zarządzanie projektem oraz zmianą. Różne wersje i warianty projektów. Szacowanie kosztów projektów.
 • Przygotowanie i zarządzanie umowami:
  • Zarządzanie umowami. Możliwość skorzystania z utworzonych wcześniej danych do przygotowania umowy. Śledzenie i  kontrola kosztów.
 • Planowanie:
  • Planowanie ilości zasobów,produkcji, zamównień. Porównanie zmian między obecnym i  poprzednim planem. Priorytety przypisane do zleceń.
 • Produkcja i kontrola:
  • Zarządzanie listami składowymi, produktami. Prognozowanie popytu.
  • Wielowymiarowe śledzenie produktów.     
 • Zarządzanie kosztami:
  • Rzeczywiste koszty zleceń. Obliczanie produkcji w toku, wstecz oraz na dzień. Wycena produktów niezgodnych.
 • Rejestracja  pracy:
  • Rozszerzony  off-line i on-line raportowania pracy. Zatwierdzanie sprawozdań przez przełożonego. Szczegółowe i niezależne czasy monitorowania maszyn, pracowników i narzędzi.
 • Zarządzanie  konserwacją maszyn i narzędzi:
  • Kontrola maszyn i narzędzi. Obliczanie i monitoring żywotność maszyn i narzędzi,
  • Synchronizacja  narzędzi produkcji. Konserwacja. Integracja z rozwiązaniami zewnętrznymi. 
 • Integracja z AutoCAD.

 

MS Dynamics AX – Branża drukarska i produkcja opakowań


Sektor druku i opakowań jest globalnym, ciągle rosnącym rynkiem, a opakowania obecnie stają się coraz mniejsze i bardziej funkcjonalne. Rośnie więc zapotrzebowanie na opakowania wysokiej jakości, co odgrywa ważną rolę w wywieraniu wpływu na decyzje zakupowe konsumentów. Sektor druku i opakowań potrzebuje zatem nowoczesnych rozwiązań informatycznych, które pozwolą na obsługę skomplikowanych procesów kalkulacji, konfiguracji wyrobu oraz jego produkcji. Dostarczane przez nas rozwiązanie zostało oparte o system Microsoft Dynamics AX. Zawiera wszystkie potrzebne w tej branży funkcjonalności z  powodzeniem funkcjonuje już wielu firmach działających na rynkach lokalnych i międzynarodowych.

 

MS Dynamics AX - Branża spożywcza


Branża spożywcza nieustannie się zmienia, a firmy muszą szybko reagować na stale zmieniające się wyzwania i trendy, nie tracąc przy tym uwagi na wzrost i zarządzanie marżą. Nasi specjaliści z branży współpracują z wieloma różnymi firmami, w tym z producentami, przetwórcami, dystrybutorami i sprzedawcami detalicznymi. Rozumiemy wpływ, jaki problemy biznesowe i księgowe mają na branżę spożywczą. Wdrożenie systemu Ms Dynamics AX (najnowsza wersja to Dynamics 365) ma za zadanie dostarczyć informacji potrzebnych do adaptacji, rozwoju i stabilizacji firmy na rynku.

 

Wyzwania dla branży SPOŻYWCZEJ


Bezpieczeństwo żywności

Realizacja spójnej strategii bezpieczeństwa żywności i wycofywania produktów jest ważna dla relacji marki z jej klientami.

 

Technologia jako czynnik biznesowy

W coraz bardziej cyfrowym otoczeniu firmy muszą wiedzieć, jak łączyć się z konsumentami bez względu na to, gdzie się znajdują.

 

Zmiana preferencji klienta

Ponieważ preferencje konsumentów zmieniają się, możliwość zmiany wraz z nimi ma zasadnicze znaczenie dla odnoszących sukcesy firm z branży spożywczej.

 

Zrównoważony rozwój i odpowiedzialność korporacyjna.

Podejmując zrównoważone działania, wydajność może pomóc chronić opłacalność.

 

Zastosowanie Ms Dynamics w branży spożywczej, w przemyśle:

-Mleczarskim

Ze względu na specyfikę swych produktów, charakteryzuje się dużą podatnością na wszelkie wahania rynku. Aby firma zajmująca się produkcją i przetwórstwem żywności mogła sprawnie działać na rynku oraz spełniać wszystkie wymagania rynku spożywczego i przetwórczego, niezbędna jest platforma – program zarządczy z możliwością dostosowania rozwiązań dla poszczególnych działów i rozwiązań, tak by zapewnić całkowitą kontrolę nad całą firmą.

Producenci muszą spełniać szereg przepisów i norm dotyczących transportu, produkcji i magazynowania towaru, które powinny odbywać się w odpowiedniej temperaturze, a surowe mleko zazwyczaj musi zostać przerobione na gotowy produkt zaledwie w ciągu doby od przyjęcia go przez zakład produkcyjny. Kluczowe jest również to, aby przedsiębiorstwo przestrzegało zasad systemu HACCP.

Całość specyfiki działalności przedsiębiorstw mleczarskich niewątpliwie integruje i usprawnia program MS Dynamics AX (Dynamics 365), który w ostatnich latach staje się narzędziem dedykowanym dla firm z branży mleczarskiej.

-Mięsnym

Wyzwania w branży mięsnej:

 • Produkcja typu "push and pull"
 • Konieczne jest zbilansowanie ‘pchanych’ dostaw z aktualnymi potrzebami przy minimalizacji kosztów produkcji.
 • Produkty przeznaczone głównie bezpośrednio na rynek konsumencki, charakteryzujący się dużą zmiennością popytu,
 • Konieczność sprzedaży jak największej ilości bardziej zyskownych produktów świeżych,
 • Produkcja wyrobów przetworzonych (bardziej zyskownych), tam gdzie jest to możliwe,
 • Zarządzanie zmiennością dostaw (czas, jakość, koszty),
 • Zarządzanie i kontrola jakości w środowisku wzrastającej wrażliwości na koszty,
 • Zintegrowane śledzenie surowców, produktów towarzyszących, produktów ubocznych i wyrobów gotowych,
 • Minimalizacja i zarządzanie produktami ubocznymi i odpadami powstającymi w procesie produkcji,
 • Minimalizacja kosztów magazynowania (np. produktów zamrożonych),
 • Krótki okres magazynowania ze względu na daty trwałości i spadek wartości magazynowanego (zamrożonego) produktu,
 • Unikanie opóźnień dostaw dla klientów.

Główne funkcje wymagane przez branżę mięsną-odzwierciedlone obecnie w systemie MS Dynamics AX:

 • Odwrócona lista składowa,
 • Ilość efektywna (catch weight),
 • Wiele receptur/ formuł,
 • Wiele konwersji jednostek,
 • Zarządzanie produktami towarzyszącymi i ubocznymi
 • Zarządzanie opakowaniami,
 • Zarządzanie odpadami, stratami, wydajnością, materiałami powracającymi,
 • Elastyczne przetwarzanie zamówień sprzedaży,
 • Śledzenie partii, także zagnieżdżonych („podpartii”),
 • Zarządzanie cenami, rabatami, upustami,
 • Zarządzanie czasem pobytu w magazynie – okresami trwałości,
 • Zarządzanie jakością (Total Quality Management)
 

-Piekarskim

 • dedykowane rozwiązanie dla branży piekarskiej,
 • znajomość specyfiki działalności i procesów przedsiębiorstw piekarskich,
 •  kompetencje i referencje w branży,
 • wsparcie standardów HACCP, wsparcie kontroli zjawiska zmiany wagi produktów
 • stały wpływ na podnoszenie jakości i efektywności kluczowych obszarów działalności takich jak: Logistyka, Gospodarka Magazynowa, Jakość i Produkcja, Łańcuch Finansowy FK, Relacje z klientami i dostawcami CRM, HR Zasoby Ludzkie.


 

Zintegrowane moduły  MS Dynamics AX  dla branży spożywczej:

 • Logistyka i Dystrybucja
 • Magazyn Finanse i Księgowość (szeroko pojęty łańcuch finansowy w ty realizacja zasad FIFO, itp.).
 • CRM (relacja z partnerami biznesowymi),
 • Produkcja procesowa i kontrola,
 • Zarządzanie rabatami i upustami handlowymi,
 • BI -narzędzia raportujące,
 • AX Drive-zarządzanie flotą.
 • AX Barcode- zarządzanie kodami kreskowymi i etykietami,
 • AX –Biuro, Umowy- zarządzanie korespondencją, zarządzanie umowami.
Integris
Microsoft Partner
Axpact