INTEGRIS Solidny    partner

Grupa AxPact

Jesteśmy członkiem największego na świecie zespołu oferującego rozwiązanie Microsoft Dynamics AX o nazwie AxPact. Grupa powstała w 2001 roku w celu rozwoju globalnej sieci ekspertów systemu MD AX współpracujących ze sobą w realizowaniu wysokiej jakości projektów linii Microsoft Dynamics AX.

 

Od zaistnienia na arenie międzynarodowej, grupa AxPact pokazała się firmie Microsoft jako organizacja dostarczająca międzynarodowym klientom rozwiązanie AX przy jednoczesnym świadczeniu wysokiej jakości usług.

 

 

Obecnie na koncie grupy AxPact znajduje się ponad 1000 wdrożeń Microsoft Dynamics AX, co stanowi ponad 10% wszystkich światowych projektów. Członkowie grupy muszą spełniać surowe kryteria AxPact, aby zostać dopuszczonym do współpracy. Grupa zapewnia realizację projektu Dynamics Microsoft AX na wysokim poziomie, z maksimum korzyści i minimum ryzyka.

 

Współpraca z członkiem AxPact zapewnia wysoką jakość pracy i maksymalizuje zwroty z inwestycji, ponieważ każdego partnera AxPact łączy wspólny cel: "Aby pracować wspólnie w celu dostarczania światowej klasy rozwiązania Microsoft Dynamics AX i przekraczać oczekiwania naszych klientów we wszystkich aspektach projektu”.

Integris
Microsoft Partner
Microsoft Dynamics
Axpact