INTEGRIS Doświadczona kadra

Grupa DynamicsPact

Jesteśmy członkiem największego na świecie zespołu oferującego rozwiązania Microsoft Dynamics AX oraz Microsoft Dynamics 365 o nazwie DynamicsPact (dawniej AxPact). Grupa powstała w 2001 roku w celu rozwoju globalnej sieci ekspertów systemu Ms Dynamics AX współpracujących ze sobą w realizowaniu wysokiej jakości projektów linii Microsoft Dynamics AX, a teraz także Microsoft Dynamics 365.

 

Od zaistnienia na arenie międzynarodowej, grupa AxPact (obecnie DynamicsPact) pokazała się firmie Microsoft jako organizacja dostarczająca międzynarodowym klientom rozwiązanie AX przy jednoczesnym świadczeniu wysokiej jakości usług.

 

 

Obecnie na koncie grupy DynamicsPact znajduje się ponad 1000 wdrożeń Microsoft Dynamics AX, co stanowi ponad 10% wszystkich światowych projektów. Członkowie grupy muszą spełniać surowe kryteria DynamicsPact, aby zostać dopuszczonym do współpracy. Grupa zapewnia realizację projektu Dynamics Microsoft AX oraz Dynamics 365 na wysokim poziomie, z maksimum korzyści i minimum ryzyka.

 

Współpraca z członkiem DynamicsPact zapewnia wysoką jakość pracy i maksymalizuje zwroty z inwestycji, ponieważ każdego partnera DynamicsPact łączy wspólny cel: "Aby pracować wspólnie w celu dostarczania światowej klasy rozwiązania Microsoft Dynamics AX i przekraczać oczekiwania naszych klientów we wszystkich aspektach projektu”.

Integris
Microsoft Partner
Axpact