INTEGRIS Solidny    partner

Projekty roll-out

Oprócz pełnych wdrożeń systemu znaczącą część naszej działalności stanowią projekty typu roll-out. Obejmują one zwykle implementację systemu w polskiej spółce bazującą na wzorcu wypracowanym w centrali zagranicznej.


Istotną częścią takiego projektu jest wdrożenie polskiej lokalizacji, czyli funkcjonalności specyficznych dla naszego kraju. Duża część z nich związana jest z wymaganiami formalnymi dotyczącymi przepisów podatkowych, celnych, sprawozdawczych. Zwykle pojawia się też sporo wymagań klienta, które wynikają bezpośrednio z doświadczeń, specyficznych procesów lub też sposobu zarządzania polską spółką.


Projekty roll-out prowadzone są często we współpracy z zagranicznym partnerem Microsoft danej organizacji. Wieloletnie doświadczenie w tego typu współpracy, m.in. Dzięki członkostwu Integris w grupie AXPact, pozwala na optymalizację zarówno tworzenia modelu, podziału prac, jak i samego przebiegu wdrożenia.


Oprócz implementacji standardowego pakietu lokalizacji, zawartego w oprogramowaniu ERP Microsoft Dynamics, posiadamy listę dodatkowych funkcjonalności autorskich, które bardzo często są niezbędne, bądź przydatne polskiemu klientowi.


W projektach roll-out zwykle realizujemy następujące zadania:


- Weryfikacja I implementacja polskiej lokalizacji

- Wykonanie dopasowania oraz interfejsów (np. homebanking)

- Ustawienie i sprawdzenie parametryzacji

- Wsparcie przy migracji danych i BO

- Szkolenia- Wsparcie przy testowaniu

- Drobne modyfikacje

- Wsparcie uruchomieniowe

Integris
Microsoft Partner
Axpact