Wzrasta świadomość przedsiębiorców na temat roli, jaką spełniają innowacyjne systemy zarządcze w usprawnieniu pracy organizacji. Ciągle jednak proces wdrożenia systemu ERP uznawany jest za skomplikowany.

W Integris, staramy się by projekty realizowane przez nas były wdrażane w sposób zadowalający dla klientów oraz by przynosiły pożądane efekty, dlatego stosujemy się do metodyki wdrożeniowej Sure Step, opracowanej przez dostawce oprogramowania – firmę Microsoft, która jest idealnym rozwiązaniem przy złożonych, wieloetapowych projektach, takich jak wdrożenia oprogramowania klasy ERP.

Metodyka Sure Step dzieli się na 6 etapów:

  1. Diagnoza – wstępna analiza potrzeb i wymagań klienta. Określenie głównych założeń.
  2. Analiza – szczegółowa analiza wszystkich procesów zachodzących w firmie.
  3. Projekt – plan wdrożenia poszczególnych istniejących już elementów oraz możliwości rozbudowy programu o odpowiednie dla danej branży/ specyfiki biznesu funkcje.
  4. Budowa – Określenie parametrów standardowych funkcjonalności systemu oraz modyfikacja i rozszerzenie go o nowe funkcje.
  5. Uruchomienie programu oraz szkolenia dla użytkowników,
  6. Badanie – testy programu i jego funkcjonalności oraz opieka po-wdrożeniowa

Oprócz tego wyróżnia się dwa dodatkowe etapy : optymalizacja oraz upgrade (czyli nowa wersja programu).

Zastosowanie się do poszczególnych etapów wdrożenia pozwala nam zapewnić najwyższą jakość oferowanych usług i przyczynić się do sprawnego oraz bezbłędnego procesu implementacji, a naszym klientom daje możliwość zapoznania się z systemem i możliwość dostosowania poszczególnych funkcji jeszcze na etapie programowania i testowania programu.