Czerwiec był dla nas miesiącem wytężonej pracy. Dwa starty produkcyjne instalacji Ms Dynamics AX oraz Dynamics 365 w ciągu jednego miesiąca, to niezły test dla naszego zespołu konsultantów i programistów.
Ci z nas, którzy byli zaangażowani w projekty ERP, znają to uczucie i ten dreszczyk emocji związany z uruchomieniem systemu ERP. Go-live jest ekscytujący, mylący, trudny i pełen okazji, wszystko w tym samym czasie.

Choć może to być ogromny krok w długiej walce, nie jest to ostatni krok. Wydaje się, że wielu kierowników projektów używa daty uruchomienia systemu ERP jako ich głównego kamienia milowego i kluczowej miary sukcesu. Jednak samo dotarcie do daty rozpoczęcia tzw. go-live systemu jest tylko jednym z elementów realizacji wdrożenia ERP.
Jest wiele pytań które pojawiają się dopiero po uruchomieniu np. jaki wpływ na daną firmę będzie miał nowy system ERP wdrażany do przedsiębiorstwa? Czy działalność organizacji będzie bardziej wydajna? Czy pracownicy efektywnie korzystają z systemu? Dlatego właśnie tak ważna jest dla nas obsługa i serwis u klienta w celu uzupełnienia technicznych działań.
Chociaż szkolenie użytkowników końcowych przed uruchomieniem może zmniejszyć wiele zagrożeń, z którymi borykają się organizacje w momencie zmiany, konieczne jest dodatkowe wzmocnienie po uruchomieniu. Na przykład członkowie zespołu projektowego powinni być wspierani, aby otrzymać ogólne wsparcie i odpowiedzi na proste, procesowe i systemowe pytania. Natychmiast po uruchomieniu około 80% problemów z użytkownikami wiąże się raczej z brakiem zrozumienia, niż problemem z systemem, więc administratorzy powinni być pierwszym poziomem wsparcia.

W Integris oferujemy miedzy innymi dojazd do klienta na terenie całego kraju a także poza jego granicami oraz wideo-konferencje i pomoc zdalną. Pracujemy nieprzerwanie oraz oferujemy hotline dla użytkowników 24h na dobę.
Ponadto udostępnienie dodatkowych narzędzi, takich jak arkusze tzw. “cheat sheet” i dokumentacja szkoleniowa, sprawi, że pracownicy będą mogli szybciej czuć się komfortowo z systemem, a w razie potrzeby należy również zapewnić szkolenie odświeżające.

Zachęcamy do współpracy!