Czym jest Microsoft Dynamics 365?

Microsoft Dynamics 365 to usługa dająca możliwość wyboru. Połączenie aplikacji biznesowych w tym CRM i ERP na jednej platformie pozwala rozwijać firmę na własnych warunkach. Możesz dodawać aplikacje wraz ze zmieniającymi się potrzebami.

Aplikacje, które doskonale współpracują w chmurze, a każda z nich rozwiązuje faktyczne problemy biznesowe i oferuje rzeczywiste korzyści. Łącząc je zyskujesz narzędzia i możliwości, które przemienią Twoją firmę. Elastyczne licencjonowanie pozwala optymalizować koszty. Licencja na plan daje dostęp do wszystkich aplikacji objętych danym planem, wszystkich funkcjonalności Dynamics 365 i pełne możliwości dostosowywania systemu.

Microsoft Dynamics 365 ułatwia firmom:

  • elastyczne dopasowanie do zmieniających się wymagań rynkowych,
  • wdrażanie innowacyjnych procesów pozwalających na uzyskanie przewagi nad konkurencją,
  • zwiększenie produktywności pracowników
  • wykorzystanie zgromadzonych danych do podejmowania korzystnych decyzji.

Wspólną cechą rozwiązań Dynamics 365, poza niezwykle bogatą funkcjonalnością, potwierdzoną niezależnymi raportami firm badawczych, jest ich wzajemne powiązanie, jak również integracja z innymi produktami firmy Microsoft, w tym z pakietem Office. Dostępne rozwiązania są oferowane w formule oprogramowania jako usługi – Saas, w tzw. “chmurze”. Aplikacja jest przechowywana i pracuje na serwerach Microsoftu. Udostępniana jest użytkownikom przez Internet, bez konieczności instalacji oprogramowania na miejscu u klienta (on premise). Oznacza to minimalizację problemów technicznych związanych z ich instalacją i utrzymaniem. Dzięki temu klient może skupić się nad wykorzystaniem produktu do swoich potrzeb, a nie jego uruchomieniem. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii, rozwijanej przez Microsoft – największą na świecie firmę produkującą oprogramowanie, Dynamics 365 wyprzedza konkurencję w swej innowacyjności oraz otwartości na zmieniające się potrzeby firm.

Jakie produkty składają się na rodzinę Microsoft Dynamics 365

W zależności od potrzeb biznesowych klient może wybrać poszczególne aplikacje z rodziny Dynamics. Dodatkowo otrzymuje dostęp do dodatkowych narzędzi ułatwiających analizę zgromadzonych danych (np. Power BI) czy automatyzujących pracę (Microsoft Flow). Poniżej przedstawiamy krótki opis przeznaczenia poszczególnych aplikacji, ich szerszy opis dostępny jest na kolejnych stronach naszej witryny.

Dynamics 365 for Finance and Operations – kompleksowy system zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP

Usprawnieniu codziennej działalności operacyjnej firmy w obszarach handlu, produkcji, projektów, logistyki i finansów służy system klasy ERP (planowania zasobów przedsiębiorstwa) Dynamics 365 for Finance and Operations, będący kolejną wersją znanego od ponad 20 lat i wdrożonego z sukcesem w wielu tysiącach przedsiębiorstw Microsoft Dynamics AX.

Dynamics 365 for Retail – Zarządzanie siecią handlu detalicznego

Jeśli chcesz rozwinąć sprzedaż poprzez własne sklepy detaliczne, a także połączyć ją z innymi kanałami, w tym sklepem internetowym konieczne funkcjonalności znajdziesz w Dynamics 365 for Finance and Operations lub, w razie gdybyś nie chciał wymieniać swojego systemu ERP, możesz wybrać Dynamics 365 for Retail.

Dynamics 365 for Sales – Zarządzanie relacjami z klientami

Zwiększenie zysków dzięki udanym relacjom z klientami wspierane jest przez specjalizowane moduły CRM systemu Dynamics 365 for Finance and Operations. Dla firm o bardziej rozbudowanych potrzebach, lub takich które posiadają własny system ERP, którego nie chcą zmieniać, wykorzystać można oddzielne oprogramowanie CRM Dynamics 365 for Sales.

Dynamics 365 for Customer Service – Zarządzanie serwisem

Aby usprawnić operacyjną obsługę umów serwisowych zawieranych z Twoimi klientami, w tym optymalizować plany prac serwisantów czy zapewnić dotrzymywanie ustalonego poziomu obsługi wdróż Dynamics 365 for Customer Service. Aby umożliwić najbardziej doświadczonym pracownikom nadzorowanie pracy serwisantów w terenie, korzystaj z Dynamics 365 Remote Assist.  Aplikacja łączy najnowszą technologię rzeczywistości rozszerzonej i okulary Microsoft HoloLens .

Dynamics 365 for Project Service Automation – Zarządzanie projektami

Funkcjonalność zarządzania projektami, zarówno wewnętrznymi jak i realizowanymi dla klientów, znajdziesz w Dynamics 365 for Finance and Operations.  Jej rozszerzenie, szczególnie w obszarze planowania zasobów, znajdziemy w Dynamics 365 for Project Service Automation.

Dynamics 365 for Talent – Zarządzanie zasobami ludzkimi

Jeśli chciałbyś usprawnić zarządzanie zasobami ludzkimi możesz skorzystać z funkcjonalności Dynamics 365 for Finance and Operations, Możesze też wykorzystać oddzielnie oferowany pakiet Dynamics 365 for Talent.

Power BI – Raportowanie i analiza danych

Nowoczesne zarządzanie wymaga elastycznego raportowania i analizy zgromadzonych danych. Służy temu jedno z najbardziej nowoczesnych rozwiązań analityki biznesowej klasy BI (business intelligence) – Microsoft Power BI. Poza tym każdy z produktów ma wbudowane narzędzia i sprawozdania.

Więcej informacji na stronie dynamics.microsoft.com/pl-pl/ i na naszym kanale YouTube.