Dzięki Dynamics 365 for Project Service Automation możesz korzystać z inteligentnych rozwiązań do automatyzacji obsługi projektów. Oprogramowanie to pomaga skutecznie zarządzać projektami, zasobami
i budżetami, by zachować przewagę nad konkurencją, rozwijać się i zwiększać dochody.

  • planowanie projektów i kosztorysów, szablony i automatyzacja usług,
  • zarządzanie zasobami, optymalizacja pracy konsultantów, obsługi klientów i usług serwisowych w terenie,
  • mobilność, praca nad projektami w dowolnym czasie i miejscu,
    zarządzanie czasem i wydatkami, ocena, zmiana i zatwierdzanie wszystkimi wydatkami związanymi z zadaniami,
  • generowanie, zatwierdzanie faktur związanych z projektem,
    współpraca z systemami obsługi finansów w przedsiębiorstwie.