System klasy CRM Microsoft Dynamics 365 for Sales

Dynamics 365 for Sales jest systemem klasy CRM, czyli zarządzania relacjami z klientami. Zawiera on dodatkowe funkcje w tym obszarze w stosunku do kompleksowego rozwiązania klasy ERP Dynamics 365 for Finance and Operations.

Rozwiązanie ma na celu zwiększenie dochodowości firmy poprzez zwiększenie jej sprzedaży. Możliwe to jest dzięki wyposażeniu pracowników we właściwe narzędzia do zarządzania relacjami z klientami. Dzięki rozwiązaniom Dynamics 365 for Sales zespoły handlowe są przygotowane do działania i mają dostęp do odpowiedniej wiedzy oraz narzędzi umożliwiających współpracę i komunikację, mogą szybko reagować, są mobilne i bardzo produktywne.

  • zintegrowane katalogi kontaktów, klientów i potencjalnych klientów,
  • ewidencja i zarządzanie procesem sprzedaży – rejestracja działań oraz kontaktów z klientami, a także zadań planowanych do wykonania
  • usprawnienie oraz racjonalizacja sprzedaży – rozbudowana analityka; raporty, wykresy, rozbudowane kwerendy, dzięki którym otrzymujemy kompleksowe informacje o potencjalnych klientach i szansach sprzedaży
  • automatyzacja tworzenia ofert sprzedaży dzięki katalogowi produktów i usług
    zarządzanie zamówieniami dla klientów,
  • rozbudowane możliwości zarządzania pracownikami oraz zespołami działu sprzedaży: uprawnienia, cele sprzedażowe,
  • biblioteka materiałów sprzedażowych i marketingowych,
  • listy i kampanie marketingowe.