Branża chemiczna charakteryzuje się dużą różnorodnością działań. Sektor ten można podzielić na trzy podgrupy:

Przedsiębiorstwa z sektora są ze sobą ściśle powiązane, ponieważ komponenty produkowane przez jedną grupę mogą być wykorzystywane przez inną.
Ze względu na charakter tej branży i duże ryzyka jakie ze sobą niesie, w sensie zagrożeń dla zdrowia i życia ludzkiego oraz ochrony środowiska, jest ona ograniczona przez szereg regulacji prawnych.
Wdrożenie oprogramowania klasy ERP jakim jest Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations spełnia wymogi branży chemicznej oraz pozwala firmom  rozwijać się szybciej i zgodnie z wymogami rynku. Główne korzyści wynikające z systemu to zwiększona produktywność, zwiększone przychody oraz przyspieszenie wprowadzenia produktów na rynek. Dlaczego warto inwestować w systemy do zarządzania przekonało się już wielu klientów z branży chemicznej.

Korzyści z wdrożenia Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations

Jak w praktyce system może wpłynąć na zwiększenie efektywności:

  • umożliwia pełną identyfikowalność i śledzenie partii
  • pomaga szybciej odpowiadać na zmienne potrzeby klientów
  • pomaga usprawniać wykorzystanie zasobów maszynowych, planowanie produkcji
  • sprawny obieg dokumentów we firmie oraz raportowanie na bazie aktualnych danych
  • optymalizacja procesów przetwórczych
  • kontrola kosztów i prognozowanie cyklicznego popytu.

Przykładowi klienci z branży produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych

W ciągu ostatnich 20 lat naszej działalności firma Integris przeprowadziła ponad 100 projektów wdrożenia systemu ERP. Poniżej prezentujemy przykładowych klientów z branży produkcji chemicznej, którzy wdrożyli z nasza pomocą Dynamics 365 for Finance and Operations (lub jego poprzednie wersje znane pod marką Dynamics AX):