Wyzwania dla branży sprzedaży i dystrybucji wzrastają wraz ze stopniem rozproszenia grup asortymentów produktów.  Podobnie wraz ze zwiększeniem ilości kanałów sprzedaży oraz punktów w tych kanałach wzrasta trudność aktualizacji jednolitych warunków sprzedaży czy wymagania odnośnie dystrybucji produktów. Skutkuje to coraz bardziej złożonymi procesami biznesowymi i wyższymi wymaganiami wobec zintegrowanego systemu klasy ERP. Rozumiejąc te wyzwania oferujemy system Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations (dawnej Microsoft Dynamics AX) dla firm, które są zaangażowane w sprzedaż i dystrybucję oraz szeroko rozumiany handel hurtowy. System ten oprócz klasycznych funkcjonalności nowoczesnego systemu ERP wspomaga sprzedaż detaliczną (retail) poprzez oprogramowanie punktów sprzedaży detalicznej (POS-ów).

Korzyści z wdrożenia Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations

Dzięki systemowi ERP Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations dla branży sprzedaży i dystrybucji zoptymalizujesz swoje procesy. Jest to jeden w pełni zintegrowany system zarządzania, dzięki któremu uzyskasz m.in. następujące korzyści:

  • obsługa punktów sprzedaży (POS),
  • obsługa kanału sprzedaży internetowej oraz mobilnych przedstawicieli handlowych,
  • możliwość natychmiastowego określania możliwych dat dostawy produktów na zamówienie,
  • optymalizacja działania całego łańcucha logistycznego dzięki planowaniu zakupów, przeniesień i produkcji na podstawie prognoz oraz bieżącego popytu ze wszystkich kanałów sprzedaży z uwzględnieniem całego łańcucha dystrybucyjnego,
  • elastyczne definiowanie umów handlowych,
  • zarządzanie transportem,
  • usprawnienie obsługi magazynów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, w tym terminali kodów kreskowych,
  • zarządzanie obiegiem dokumentów,
  • elastyczne raportowanie  i wskaźniki niezbędne do ciągłego doskonalenia firmy.

Przykładowi klienci z branży sprzedaży i dystrybucji

W ciągu ostatnich 20 lat działalności firma Integris przeprowadziła ponad 100 projektów wdrożenia systemu ERP. Poniżej prezentujemy przykładowych klientów z branży sprzedaży i dystrybucji, którzy wdrożyli Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations (lub jego poprzednie wersje znane pod marką Dynamics AX):