Branża meblarska jest jednym z kluczowych sektorów produkcyjnych w Polsce. Ze względu na specyfikę produktów, charakteryzuje się dużą podatnością na wszelkie wahania rynku, zarówno po stronie odbiorców (którzy kierują się nie tylko aktualnymi trendami we wzornictwie i jakością produktów), a także zaopatrzenia. Producenci muszą spełniać szereg przepisów i norm jakościowych, dotyczy to transportu, produkcji i magazynowania towaru. Całość specyfiki działalności przedsiębiorstw meblarskich niewątpliwie integruje i usprawnia system ERP taki jak Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, który w ostatnich latach staje się narzędziem często używanym w nowoczesnych firmach z branży meblarskiej.

Wyzwania w branży meblarskiej

 • Rynek mocno konkurencyjny, szybko się zmieniający,
 • Zmienne trendy rynkowe z dużą sezonowością i zróżnicowaniem regionalnym,
 • Zmienność cech surowców (np. wybarwienie skór),
 • Różnorodność wariantów produkowanych wyrobów,
 • Różnorodność cen, promocji, rabatów, upustów,
 • Wielowymiarowa kontrola zapasów,
 • Minimalizacja kosztów magazynowania.

Oczekiwania  biznesowe i funkcjonalne  w branży meblarskiej:

 • Zarządzanie złożonymi listami składowymi,
 • Łatwe konfigurowanie nowych produktów ,
 • Wiele wariantów wyrobów,
 • Możliwość łatwego konfigurowania żądanego produktu spośród dostępnych opcji przez klienta czy też przedstawiciela handlowego,
 • Zarządzanie opakowaniami,
 • Zarządzanie odpadami, stratami, wydajnością, materiałami powracającymi,
 • Elastyczne przetwarzanie zamówień sprzedaży,
 • Śledzenie partii,
 • Zarządzanie cenami, rabatami, upustami,
 • Zarządzanie jakością (Total Quality Management).

Korzyści z wdrożenia Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations

 • Elastyczność definiowania wyrobów: wykorzystanie wariantów wyrobów (np. kolor) redukujące liczbę pozycji w kartotece towarów
 • Zarządzanie wariantowymi listami składowymi i marszrutami
 • Efektywne prognozowanie popytu i bilansowanie z dostawami
 • Śledzenie partii materiałów i produktów
 • Elastyczne harmonogramowanie z uwzględnieniem marszrut sieciowych
 • Zintegrowana kontrola i zapewnienie jakości
 • Zarządzanie cenami i rabatami
 • Definiowanie zestawów
 • Portal internetowy z możliwością konfigurowania żądanego produktu

Przykładowi klienci z branży produkcji mebli

W ciągu ostatnich 20 lat naszej działalności firma Integris przeprowadziła ponad 100 projektów wdrożenia systemu ERP. Poniżej prezentujemy przykładowych klientów z branży produkcji mebli, którzy wdrożyli Dynamics 365 for Finance and Operations (lub jego poprzednie wersje znane pod marką Dynamics AX):