Branża druku i opakowań jest globalnym, ciągle rosnącym rynkiem, a opakowania obecnie stają się coraz mniejsze i bardziej funkcjonalne. Rośnie więc zapotrzebowanie na opakowania wysokiej jakości, co odgrywa ważną rolę w wywieraniu wpływu na decyzje zakupowe konsumentów. Sektor druku i opakowań potrzebuje zatem nowoczesnych rozwiązań informatycznych, które pozwolą na obsługę skomplikowanych procesów kalkulacji, konfiguracji wyrobu oraz jego produkcji. Dostarczane przez nas rozwiązanie zostało oparte o system Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations (dawniej Dynamics AX). Zawiera wszystkie potrzebne w tej branży funkcjonalności i z powodzeniem funkcjonuje już wielu firmach działających na rynkach lokalnych i międzynarodowych.

  

Wyzwania charakterystyczne dla branży:

 • Szybka i prosta konfiguracja oferty (konfigurator produktów)
 • Tworzenie nowych produktów, konfiguracji opakowań, obsługa zamówień zbiorczych
 • Dokładne obliczenie zużycia materiałów z uwzględnieniem różnych jednostek miary, ilości odpadów, itp.
 • Identyfikacja zapotrzebowania materiałowego na każdy produkt w całym cyklu produkcji
 • Proste zarządzanie produkcją w toku, półproduktami oraz wyrobami gotowymi w magazynie i na linii produkcyjnej
 • Wymiana informacji pomiędzy sprzedażą, a produkcją w zakresie planowania i dostępności zasobów produkcyjnych z informacją zwrotną o ewentualnych konfliktach kalendarza
 • Zarządzanie złożonymi scenariuszami planowania z podglądem w czasie rzeczywistym (online) oraz offline
 • Zarządzanie i organizacja dostaw wg. harmonogramu produkcji
 • Raportowanie wg. specyfiki branży lub charakteru produkcji

Najważniejsze funkcjonalności:

Opracowanie Oferty

 • Szybka kalkulacja bazująca na gotowych komponentach
 • Indywidualna konfiguracja i wycena produktów niestandardowych
 • Symulacje terminów i kosztów realizacji
 • Pełna integracja z obszarami logistyki i produkcji

Konfiguracja Produktu

 • Konfiguracja produktu na zamówienie
 • Automatyczne przeliczanie jednostek
 • Zarządzanie charakterystycznymi atrybutami produktu
 • Integracja z interfejsem CAD
 • Ekran zarządzania BOM oraz harmonogramowania
 • Weryfikacja poprawności konfiguracji

Zarządzanie projektem produktu

 • Integracja z działem pre-press
 • Zarządzanie terminarzem zwolnienia do produkcji z procesami akceptacyjnymi
 • Integracja ze zleceniami produkcji

Planowanie faz produkcji

 • Planowanie oparte o wykres Gantta z informacją o konfliktach rozkładu
 • Scenariusze faz planowania
 • Wyświetlanie danych o postępach w produkcji
 • Sprawdzanie dostępności surowców przy planowaniu
 • Mapowanie etapów produkcji

Funkcjonalności związane z zarządzaniem maszynami

 • Zarządzanie produktem i składowaniem w zależności od typu produktu/zlecenia
 • Planowanie przestojów i serwisu
 • Integracja z rozliczaniem środków trwałych
 • Uwzględnienie zużycia maszyn w ostatecznych analizach kosztów

Konfiguracja produkcji

 • Kalkulacja zapotrzebowania materiałowego
 • Elastyczne obliczanie ilości i czasów z uwzględnieniem naddatków
 • Ilość i wartość produkcji w toku uwzględniająca technologię wykonania
 • Wielopoziomowe możliwości wyświetlania stanu produkcji

Rozliczanie produkcji

 • Rozliczanie materiałów wg. specyfiki zlecenia
 • Magazyny półproduktów
 • Oznaczanie półwyrobów oraz wyrobów gotowych
 • Rejestracja wg. różnych zmiennych

Księgowość i kontrolling

 • Procesy kalkulacji
 • Zaawansowane rozliczenia finansowe
 • Opodatkowanie dla magazynów zagranicznych
 • Monitorowanie zamówień
 • Obsługa zwrotów podatkowych
 • Zarządzanie rabatami gotówkowymi wg. cen netto

Logistyka

 • Specyfika opakowaniowa
 • Obsługa skanerów mobilnych