Ostatnie lata w branży produkcyjnej stoją pod znakiem globalizacji łańcucha dostaw a także wzrastających potrzeb klientów w zakresie wdrażania innowacji, elastyczności działania i niskich kosztów. Jedną z odpowiedzi na te potrzeby jest wdrażanie nowoczesnych łatwych w użyciu, efektywnych i elastycznych rozwiązań klasy ERP takich jak Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations. System posiada wsparcie zarówno dla produkcji dyskretnej jak i procesowej, także w przypadku organizacji produkcji wg zasad produkcji odchudzonej (lean manufacturing). Microsoft Dynamics 365 umożliwia integrację wszystkich obszarów działalności przedsiębiorstwa, zarówno produkcji, jak i gospodarki magazynowej, zaopatrzenia, sprzedaży, księgowości i finansów, zarządzania relacjami z klientami. System od lat uważany jest za lidera wśród systemów ERP przeznaczonych dla branży produkcyjnej.

Korzyści z wdrożenia Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations

Dzięki wdrożeniu systemu ERP Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations  w branży produkcyjnej uzyskasz m.in. następujące korzyści:

 • praca wg różnych strategii produkcyjnych dla różnych produktów, włączając konfigurację na zamówienie, montaż na zamówienie, produkcję na magazyn i produkcję na zamówienie,
 • użycie mechanizmów produkcji “pchanej” (push) i/lub “ciągnionej” (pull),
 • optymalizacja planowania, prognozowania i harmonogramowania produkcji, jednoczesne planowanie materiałów i zasobów produkcyjnych, użycie ilości dostępnych do obiecania (ATP) i możliwych do obiecania (CTP),
 • zarządzanie i monitorowanie wykonania zleceń/szarż produkcyjnych w czasie rzeczywistym,
 • kontrola pracy w toku i rzeczywistych kosztów produkcji; śledzenie kosztów materiałów i  zasobów w tym wykorzystania maszyn czy pracowników; raportowanie odchyleń kosztów rzeczywistych od standardowych,
 • zarządzanie technologią; używanie marszrut produkcyjnych obejmujących proste, równoległe i złożone sieci operacji; przyporządkowywanie wymagań do operacji na podstawie których system dobiera dostępne zasoby produkcyjne o odpowiednich zdolnościach; uporządkowanie zakładu w logiczne jednostki produkcyjne (hale, wydziały, grupy maszyn)
 • szybkie zmiany harmonogramów zadań produkcyjnych i symulowanie alternatywnych rozwiązań z użyciem wykresów Gantta; rozwiązywanie przeciążenia maszyn przez przeniesienie zadań do alternatywnych centrów roboczych; optymalizacja planów całej organizacji;
 • uproszczenie zarządzania produkcją przez wykorzystanie idei produkcji odchudzonej (lean manufacturing) i kart kanbaan, możliwość wdrażania produkcji odchudzonej tylko dla fragmentów procesu (np. produkcji masowo używanych detali)
 • redukcja kosztów zapasów i eliminacja strat, dzięki wykorzystaniu optymalnej sekwencji wykorzystania materiałów wg zasad FIFO (pierwsze weszło, pierwsze wyszło) czy FEFO (najpierw partie o najbliższej dacie trwałości)
 • zmniejszenie kosztów przezbrojeń i zwiększenie wykorzystania maszyn dzięki konsolidacji produktów w różnych wariantach opakowań w szarże produkcyjne
 • śledzenie partii wyrobów w dwóch jednostkach miary (np. ilość i waga poszczególnych partii kurczaków)

Przykładowi klienci z branży produkcyjnej

System Dynamics 365 for Finance and Operations oraz jego poprzednie wersje znane pod marką Dynamics AX zostały wdrożone w wielu tysiącach firm produkcyjnych. To system, który może pomóc optymalizować procesy biznesowe, jednak niezbędnym wydaje się doświadczenie partnera wspierającego  wdrożenie. Firma Integris w ciągu ponad 20 lat swojej działalności przeprowadziła ponad 100 projektów wdrożenia systemu ERP, z czego większość to wdrożenia w zakładach produkcyjnych. Wykonując wdrożenia dla różnych firm mamy przetarte ścieżki i jesteśmy w stanie zaproponować Państwu rozwiązania, które wypracowaliśmy na przestrzeni wielu lat.

Zachęcamy do zapoznania się z przykładami naszych klientów.  Jeśli nie znalazłeś wśród nich klientów z Twojej branży skontaktuj się z nami, a nasi eksperci chętnie wyszukają firmę o podobnych problemach, zarówno wśród naszych klientów, jak i spośród klientów naszych partnerów z DynamicsPact – największej na świecie grupy zajmującej się wdrożeniami systemów ERP z rodziny Dynamics, której jesteśmy jedynym członkiem w Polsce.