Branża projektowa charakteryzuje się wykonywaniem na zlecenie klienta niepowtarzalnych, skomplikowanych zadań. Dotyczy to zarówno produkcji inżynieryjnej (industrial equipment manufacturing) jak i prowadzenia projektów budowlanych czy informatycznych. Wyzwaniem dla branży jest możliwość ciągłego planowania i monitorowania, tak aby skoordynować pracę i dostawy wielu podmiotów i jednocześnie nie utracić kontroli nad kosztami i fakturowaniem. System ERP, jakim jest Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations (kolejna wersja z rodziny Dynamics AX) posiada szereg funkcji, by to ułatwić. Specjalne funkcjonalności dla branży projektowej pomagają w funkcjonowaniu oraz zarządzaniu firm, a także uzyskaniu przewagi konkurencyjnej w środowisku opartym na projektach, gdzie firmy muszą stosować najnowocześniejszą technologię. System oferuje zintegrowaną kontrolę projektu dla procesów produkcyjnych, zamówień i projektów inżynieryjnych.

Korzyści z wdrożenia Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations

Dla branży projektowej oferujemy system ERP Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations. Jest to jeden w pełni zintegrowany system zarządzania, dzięki któremu uzyskasz m.in. następujące korzyści:

 • bieżące, skoordynowane zarządzanie projektami, kosztorysami, zasobami,
 • wersjonowanie budżetów i ofert, w trakcie negocjacji i realizacji projektu,
 • zarządzanie dokumentami, wykonanie kosztorysów,
 • planowanie oraz rozliczanie czasu pracy i zasobów,
 • efektywne planowanie i rozliczanie podwykonawców,
 • zaawansowana obsługa produkcji i sprzedaży, ulepszanie produktu,
 • obniżenie kosztów oraz dostęp do informacji w czasie rzeczywistym,
 • elastyczne fakturowanie (etapami, czas i materiał),
 • rejestracja czasu pracy także z wykorzystaniem aplikacji mobilnej,
 • integracja z MS Project,
 • rozbudowana funkcjonalność zarządzania produkcją oraz technologią.

Przykładowi klienci z branży projektowej

W ciągu ostatnich 20 lat naszej działalności firma Integris przeprowadziła ponad 100 projektów wdrożenia systemu ERP. Poniżej prezentujemy przykładowych klientów z branży projektowej, którzy wdrożyli Dynamics 365 for Finance and Operations (lub jego poprzednie wersje znane pod marką Dynamics AX) z pomocą naszą lub naszych partnerów z DynamicsPact):