Integris Systemy IT Sp. z o.o. współpracuje od wielu lat z wiodącymi w Polsce ośrodkami naukowo-dydaktycznymi w zakresie informatyki oraz zarządzania. Efektem współpracy jest organizacja przez Integris dwóch laboratoriów dydaktycznych, wyposażonych w systemy ERP Microsoft Dynamics AX oraz Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations. Jednym z nich jest laboratorium w Instytucie Informatyki Politechniki Poznańskiej, w ramach którego prowadzone są zajęcia m.in. z przedmiotów Organizacja Procesów Biznesowych, Zarządzanie Projektami Informatycznymi, Logistyka i Planowanie produkcji, Szeregowanie zadań produkcyjnych oraz Zastosowania Informatyki – systemy ERP.

Politechnika Poznańska - Wydział Informatyki i Zarządzania

Drugie laboratorium zostało utworzone w Instytucie Zarządzania Politechniki Poznańskiej, gdzie prowadzone są zajęcia z Zarządzania Produkcją na kierunkach Zarządzanie oraz Logistyka. W wyposażonych przez Integris laboratoriach corocznie kilkuset studentów ma okazję zapoznania się z jednym z najnowocześniejszych systemów ERP na świecie. Na podkreślenie zasługuje fakt, że Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej zajął w 2018 roku 4. miejsce w prestiżowym rankingu Wydziałów Ekonomicznych gazety Rzeczpospolita, a o tak wysokim miejscu zadecydowała m.in. bardzo wysoka ocena za jakość nauczania.

Wynikiem współpracy firmy INTEGRIS z ośrodkami naukowo-badawczymi w ciągu ostatnich lat jest też kilkadziesiąt prac magisterskich, inżynierskich, praca doktorska oraz kilka publikacji naukowych. Warty podkreślenia jest fakt, że praca doktorska (“System wspomagania decyzji planistycznych jako przykład integracji metod badań operacyjnych i sztucznej inteligencji”) dotyczyła zagadnień sztucznej inteligencji (AI), których znaczenie w nowoczesnych systemach ERP, w tym Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations będzie wzrastać w najbliższych latach.

Jeśli Twoja firma posiada Microsoft Dynamics AX lub D365FO i borykasz się z problemami, w których zasadne jest wykorzystanie najnowszych osiągnięć nauki, serdecznie zapraszamy do kontaktu !

Jesteśmy szczególnie zainteresowani obszarami:

 • planowania i harmonogramowania produkcji,
 • wykorzystania metod sztucznej inteligencji,
 • automatyzacji i Internetem Rzeczy (Internet of Things).

Prace magisterskie realizowane w roku akademickim 2017/2018

 • Wykorzystanie uczenia maszynowego w systemach ERP pracujących w modelu SaaS
 • Wykorzystanie potencjału Internetu Przedmiotów w systemach ERP pracujących w modelu SaaS
 • Automatyzacja przepływów pracy obejmujących zadania w systemach ERP pracujących w modelu SaaS oraz innych usług chmurowych
 • Wykorzystanie aplikacji mobilnych w systemach ERP pracujących w modelu SaaS
 • Wykorzystanie potencjału Internetu Przedmiotów w powiązaniu z systemem ERP w wybranym przedsiębiorstwie produkcyjnym

Przykładowe tematy prac magisterskich:

 • System ekspercki współpracujący z systemem ERP dla potrzeb działu sprzedaży
 • System ekspercki współpracujący z systemem ERP
 • Zastosowanie systemów informatycznych w zarządzaniu transportem
 • Integracja systemu klasy workflow z systemem ERP Microsoft Dynamics AX dla przedsiębiorstw średniej wielkości
 • Integracja modułu rejestracji czasu pracy z modułem Projekty systemu Microsoft Dynamics AX 2009
 • Wykorzystanie technologii Enterprise Portal systemu Microsoft Dynamics AX 2009 dla rejestracji czasu pracy
 • Wykorzystanie metod E-learningu w procesie wdrażania systemu ERP Microsoft Dynamics AX
 • Projekt i wykonanie aplikacji do elektronicznego obiegu dokumentów (workflow)
 • Moduł zarządzania dokumentacją techniczną oraz sposobem opisywania i pakowania filtrów.
 • Internetowa baza doświadczeń (wiedzy) na potrzeby konsultantów/ programistów
 • Automatyzacja oceny praktycznej umiejętności obsługi systemu ERP Microsoft Dynamics AX 2012
 • Opracowanie i realizacja systemu monitorowania stanu usług i procesów IT
 • Materiały e-learningowe na temat wspomagania nauczania programowania dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
 • Przygotowanie zestawu wskaźników z obszaru handlu, logistyki i produkcji pobierających dane z systemu Microsoft Dynamics AX
 • Algorytm szeregowania zadań produkcyjnych w wybranej firmie produkcyjnej branży metalowej