W celu pełnego wykorzystania funkcjonalności w systemie związanej z obsługą płatności, w tym płatności podzielonych, proponujemy wdrożenie automatycznej obsługi wyciągów bankowych.

Dla każdego banku można wdrożyć 3 metody:
– eksport płatności polskich,
– eksport płatności zagranicznych
– import wyciągów bankowych.

Automatyzacja importu wyciągów bankowych zalicza się do tej grupy rozwiązań funkcjonalnych, których posiadanie przynosi firmie natychmiastowe korzyści w postaci:

  • Szybkości rejestracji i przetwarzania danych, którymi w tym przypadku są jedne z najważniejszych informacji dotyczących kondycji finansowej firmy
  • Wiarygodność danych, czyli eliminacja wszelkich pomyłek i błędów podczas automatycznego importu wyciągów
  • Oszczędność czasu pracowników, którzy dzięki automatyzacji swojej pracy zyskają czas na wykonywanie nowych zadań.