Jednolity Plik Kontrolny w Microsoft Dynamics

W 2016 r. weszły w życie przepisy zobowiązujące do przedstawiania do kontroli podatkowej danych w postaci elektronicznej. W związku z tym opublikowane zostały struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK), które narzucają zarówno strukturę, jak i zawartość przesyłanych plików.

Aby sprostać temu obowiązkowi informatyczne systemy wspomagające zarządzanie firmami muszą zostać uzupełnione o funkcjonalności generujące raporty w wymaganych formatach.

Również dla systemu Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations zostało przygotowane takie rozwiązanie.

Dla klientów nie opłacających abonamentu Microsoft oraz użytkujących poprzednie wersje systemu proponujemy dedykowane rozwiązanie. Dzięki temu masz możliwość zainstalowania modułu, spełniającego wymogi prawne JPK, niezależnie od tego czy używasz AX 2012, AX 2009, AX 4.0 czy Axapta 3.0

Nasza oferta obejmuje dostarczenie oraz wdrożenie oprogramowania dla wszystkich wersji, zależnie od potrzeb klienta. Wdrażamy zarówno rozwiązanie standardowe, dostarczane przez Microsoft, jak i stworzone niezależnie. Współpracujemy również z zagranicznymi partnerami Microsoft, wspierając wdrożenie rozwiązania w polskich spółkach użytkujących systemy w ramach międzynarodowych firm. Oprócz instalacji oprogramowania zapewniamy również właściwą parametryzację, testy oraz przeszkolenie użytkowników. W ciągu ostatniego roku wdrożyliśmy rozwiązanie u kilkudziesięciu klientów.

Zadzwoń, napisz! Pomożemy Ci w łatwy sposób dostosować swoje oprogramowanie do najnowszych wymogów! Dołącz do kilkudziesięciu klientów, którzy skorzystali z naszych usług wdrożenia JPK w ostatnich 2 latach.

Proponujemy także zapoznać się z pozostałymi rozwiązaniami dodatkowymi naszej firmy.