Zarządzanie sprzedażą i marketingiem w Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations

Moduł sprzedaży i marketingu Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations oferuje funkcjonalności klasy CRM. Są to rozbudowane i zintegrowane funkcje zarządzania klientami oraz procesami sprzedaży i marketingu. Pomagają one w nawiązywaniu i rozwijaniu relacji z klientami oraz zwiększeniu sprzedaży.

WYBRANE FUNKCJONALNOŚCI:

Profile (Role Centers)

W obszarze sprzedaży i marketingu pracują osoby z bardzo różnymi potrzebami odnośnie funkcjonalności systemu ERP. Aby zwiększyć ich produktywność w Dynamics 365 for Finance and Operations przygotowano dla nich specjalizowane panele. Zawierają one podstawowe funkcje czy też potrzebne analizy. Przykładowe zdefiniowane role to dyrektor ds. marketingu, menedżer ds. sprzedaży, przedstawiciel handlowy wyższego szczebla, wyspecjalizowany przedstawiciel handlowy, opiekun klienta, menedżer ds. marketingu czy pracownik działu marketingu.

Automatyzacja procesów związanych z marketingiem

Moduł ten umożliwia tworzenie, przeprowadzanie i analizowanie kampanii marketingowych. Pracownik marketingu może wybrać grupę docelową kampanii na podstawie zdefiniowanych przez siebie atrybutów. Następnie definiuje działania w kampanii i monitoruje ich wykonanie.  Rejestrowane są m.in. działania dotyczące telemarketingu.

Zarządzanie szansami handlowymi

Zarządzanie szansami handlowymi obejmuje tworzenie i przeglądanie informacji zwrotnej z kampanii marketingowych. Zgromadzone informacje można powiązać z odpowiednimi pracownikami, zadaniami i danymi dotyczącymi kampanii.

Automatyzacja pracy sprzedawców

Moduł ten umożliwia planowanie pracy handlowców. Rejestrują oni wielorakie dane o potencjalnych klientach (prospektach) i szansach sprzedaży. Handlowcy rejestrują informacje o planowanych i odbytych wizytach. Z użyciem systemu przygotowywane są oferty i analizowane ich szanse.

Zarządzanie sprzedażą

Moduł ten umożliwia konfigurowanie i monitorowanie wydajności sprzedawców oraz działów i spółek sprzedażowych, a także zarządzanie i monitorowanie ich wydajności.

Umowy handlowe (cenowo-rabatowe)

Użytkownik może zarządzać regułami dotyczącymi cen i wielowymiarowych rabatów we wszystkich walutach. Procesy zmian cen mogą być zarządzane za pomocą przepływów pracy, co ułatwia ich dostosowanie do reguł wewnętrznych. Ogólna umowa walutowa umożliwia ustalanie cen w jednej walucie i ich automatyczne przeliczanie na waluty klientów.

Umowy sprzedaży (kontrakty)

W module tym można zarządzać umowami na podstawie zobowiązań wyrażonych w jednostkach pieniężnych lub ilościowych. Firma może tworzyć umowy zawierające określone warunki i postanowienia oraz monitorować ich status.

Integracja z rozwiązaniem Microsoft Dynamics For Sales

Niektóre firmy posiadają bardzo rozbudowane potrzeby w obszarze zarządzania relacjami z klientami (CRM). Dla takich firm przydatny może być dedykowany system CRM Microsoft Dynamics 365 for Sales. W takim przypadku informacje dotyczące sprzedaży mogą być współużytkowane przez systemy Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations i Microsoft Dynamics For Sales. Dotyczy to m.in. danych o potencjalnych i istniejących klientach, zamówieniach i fakturach.

Zarządzanie zgłoszeniami

Użytkownik może otwierać zgłoszenia dotyczące klientów, przypisywać je do odpowiednich pracowników. Podjęte działania są następnie rejestrowane i monitorowane. W ten sposób system wspomaga rozwiązywanie problemów zgłoszonych przez klientów, w tym reklamacji.

Commerce Services

Usługi te rozszerzają sprzedaż na różne kanały online takie jak sklep internetowy firmy oraz portale handlu internetowego, np. eBay.

Raporty dotyczące sprzedaży i marketingu

Wstępnie zdefiniowane kluczowe wskaźniki wydajności dostępne w kostkach danych systemu sprzedaży i zarządzania relacjami z klientami (CRM) ułatwiają śledzenie wyników działań w zakresie marketingu i sprzedaży.