Rozwiązania dodatkowe dla Microsoft Dynamics AX w obszarze handlu i logistyki

Obszar handlu i logistyki jest ważny dla większości przedsiębiorstw, niezależnie od branży. Poniżej przedstawiono przykładowe dodatkowe rozwiązania usprawniające pracę naszych klientów. Zaznaczyć należy, że niektóre z problemów, które rozwiązaliśmy są specyficzne dla poprzednich wersji i w nowszych wersjach są wspomagane w standardowej funkcjonalności.

Rozwiązania w obszarze Sprzedaży

 • Rozbudowanie kontroli kredytowej standardowego rozwiązania AX. Obejmuje dodatkowe typy limitów kredytowych jak i dodatkowe mechanizmy sprawdzające przekroczenie limitów (np. przy przekazywaniu towaru do magazynu konsygnacyjnego)
 • Sprzedaż Kompletów – mechanizm pozwalający na sprzedaż kompletów towarów (Komplet na fakturze – elementy na WZ)
 • Rozbudowany kreator wyrobów – rozbudowany mechanizm kreatora towarów pozwalający min. na łatwe wyszukiwanie podobnych wyrobów na podstawie podanych parametrów i kopiowanie atrybutów , bomów i marszrut z już istniejących wyrobów
 • Rozliczanie zaliczek – rozwiązanie pozwalające w kompleksowy sposób obsługiwać skomplikowane procesy przyjmowania i rozliczania zaliczek.
 • Rozbudowa systemu rabatowania – wiele różnych rozwiązań pozwalających na zastosowanie jeszcze bardziej precyzyjnego sposobu rabatowania odbiorców (min rabaty logistyczne , za specjalne warunki zamówienia , za skład zamówienia itp.)
 • Rozszerzenie standardowej funkcjonalności automatyzacji procesów Intercompany łącznie z przenoszeniem zaznaczonych zleceń produkcyjnych, automatyzacją wystawiania dokumentów PZ, WZ, faktur sprzedaży
 • automatyzacja mailowej wysyłki dokumentów sprzedaży w tym specjalnej obsługi faktur sprzedaży noszących znamiona faktury elektronicznej
 • obsługa faktoringu
 • Wystawianie faktur korygujących zbiorczych w tym jako rozliczenia rabatów retrospektywnych

Transport

 • Rozkładanie kosztów transportu z faktur zakupowych na faktury sprzedaży na podstawie dokumentów CMR. Uwzględniany zarówno transport zewnętrzny jak i samochodami własnymi, transport dotyczący zarówno sprzedaży jak i przeniesień między oddziałami firmy
 • rozszerzenie automatycznego naliczania opłat za transport w przypadku sprzedaży

Rozszerzona Analityka

 • Wiele dodatkowych raportów wraz z mechanizmami eksportu do Excela – min. wiekowanie zapasów , wycena magazynu na podstawie dostaw , raport oceny dostaw i dostawców.

AX Barcode

AX Barcode to rozwiązanie pozwalające na sprawną komunikację i integrację terminali kodów kreskowych i systemu Microsoft Dynamics AX. Jego zastosowanie pozwala na optymalizację i automatyzację operacji związanych z obsługą magazynów. Wspomaga wszystkie najważniejsze procesy magazynowe: przyjęcia, wydania, przesunięcia, itd., przez co podnosi efektywność prowadzenia tych działań.

Najważniejsze korzyści:

 • Automatyzacja procesów obsługi towarów w magazynach, zwiększenie efektywności pracy operatorów
 • Zmniejszenie ryzyka błędów ludzkich
 • Połączenie bezprzewodowe – dostępność precyzyjnych danych o zapasach w czasie rzeczywistym, elastyczność i swoboda w działaniu operatorów. System może działać w trybie offline/online. W trybie offline możliwe jest zapisywanie danych na terminalu bez bieżącej łączności WiFi, Po powrocie w zasięg WiFi terminal przesyła zapisane dane.
 • Integracja z modułami Dynamics AX- Dane wprowadzane do systemu Microsoft Dynamics AX mogą być zapisywane na terminalu i odwrotnie. Dzięki połączeniu bezprzewodowemu WiFi terminala z systemem dane są synchronizowane na bieżąco w trakcie pracy.
 • Możliwość identyfikacji dostawy, przewoźnika, a nawet kierowcy z poziomu terminala.

Kluczowe operacje:

 • przyjęcie i wydanie zewnętrzne (na podstawie zamówienia sprzedaży lub zlecenia produkcji);
 • skanowanie jednostek magazynowych (towar, paleta, lokacja);
  operacje wewnętrzne (przesunięcia międzymagazynowe);
 • wspomaganie procesów inwentaryzacji;
 • możliwość sczytywania kodów kreskowych różnych standardów spotykanych w oznaczaniu palet, towarów oraz lokalizacji magazynowych