Rozwiązania dla uczelni wyższych w Microsoft Dynamics

W ramach wdrożenia Microsoft Dynamics AX w jednej z największych uczelni wyższych w Polsce przygotowaliśmy wiele dodatkowych rozwiązań.

 • Charakterystyczne naliczanie amortyzacji dla środków z dotacji UE
 • Specyficzny dla Uczelni sposób obsługi podatku VAT
 • Interfejs z Uczelnianym Systemem Obsługi Studenta (USOS)
 • Obsługa i kontrola Grantów, Zleceń, Zadań, Projektów
 • Funkcjonalności związane z obsługą Studiów płatnych i Konferencji
 • Budżetowanie i kontrola działalności statutowej, edukacyjnej i badawczej
 • Funkcjonalności związane z budżetowaniem i kontrolą działalności kół naukowych
 • Rozliczanie kosztów ogólnouczelnianych i wydziałowych
 • Możliwość rejestrowania i obsługi Wniosków o zamówienia publiczne, prowadzonych Postępowań oraz podpisanych i realizowanych Umów
 • Funkcjonalności związane z udzielaniem, kontrolą, spłacaniem, zawieszaniem, przekazywaniem i przenoszeniem wszystkich typów pożyczek
 • Obsługa pełnionych funkcji
 • Obsługa dodatkowych miejsc pracy
 • Oceny pracowników uczelni
 • Rotacje pracowników na stanowiskach
 • Zatrudnienie na mianowanie
 • Rozwój naukowy
 • Inicjalizacja i sposób naliczania urlopów dla różnych grup uniwersyteckich
 • Obsługa pracowników biblioteki i doktorantów
 • Obliczanie 13 pensji
 • Obsługa stypendiów
 • Obsługa pracowników sezonowych
 • Koszty autorskie
 • Rozbicie wynagrodzenia i narzutów na różne konta finansowe (tzw. ‘Rozrzutnik kosztów’)