Rozwiązania uniwersalne dla Microsoft Dynamics 

Wśród dodatkowych rozwiązań dla Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations oraz Microsoft Dynamics AX wyróżnić można rozwiązania możliwe do zastosowania w wielu różnych branżach.

Zaznaczyć należy, że niektóre z problemów, które rozwiązaliśmy są specyficzne dla poprzednich wersji i w nowszych wersjach są wspomagane w standardowej funkcjonalności.

Obsługa załadunków w firmie – Kiosk

„Kiosk” (self service) jest autorskim modułem przeznaczonym dla systemu ERP firmy Microsoft – Dynamics AX. Jest to oprogramowanie pozwalające uprościć proces obsługi załadunków w firmie. Rozwiązanie składa się z oprogramowania dedykowanego na panele dotykowe, które pozwalają na wprowadzenie danych identyfikujących kierowcę oraz funkcjonalności w Microsoft Dynamics AX 2012 R3 pozwalającej na automatyzację procesów.

Zasada działania oprogramowania:
1) dział obsługi klienta po ustaleniu, że zamówienie jest kompletne przekazuje firmie spedycyjnej (kierowcy) identyfikator załadunku,
2) kierowca po przyjeździe do firmy identyfikuje się wpisując za pomocą ekranu dotykowego identyfikator załadunku. System przekazuje informację o przybyciu kierowcy do magazynu.
3) Magazyn ładuje towar na samochód. Potwierdzając jednym kliknięciem fakt załadowania pojazdu.
4) Kierowca wyjeżdżając z firmy ponownie loguje się do systemu (ekran dotykowy) za pomocą identyfikatora załadunku. System drukuje wszystkie dokumenty (dokument WZ, CMR, Faktura).
Korzyści wynikające z wdrożenia modułu to oszczędność czasu, integracja danych, elastyczność oraz bezpieczeństwo. “Kiosk” może też być integrowany z najnowszą wersją Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations.

Jeśli chcesz otrzymać od nas broszury informacyjne dotyczące tego lub innego rozwiązania – wypełnij krótki formularz, a my odezwiemy się do Ciebie z przygotowaną ofertą.

Zarządzanie flotą pojazdów – AxDrive

AxDrive jest autorskim modułem przeznaczonym dla systemu Microsoft Dynamics AX, który służy do zarządzania flotą pojazdów. System zawiera bazę wszystkich pojazdów służbowych, które mogą być wykorzystywane przez pracowników.

Podstawowe funkcjonalności:

 • dedykowanie pojazdów dla pracowników
 • generowanie zapotrzebowania na pojazdy
 • rezerwacja dostępnych pojazdów pod zapotrzebowania
 • rejestracja wydań pojazdów pracownikom
 • rejestrowanie parametrów użytkowania wypożyczonych pracownikom pojazdów
 • zarządzanie flotą pojazdów przez rejestrację najważniejszych danych
 • przebieg, przeglądy, ubezpieczenia itp.,
 • pakiet raportów dostępnych z poziomu AX.

Moduł gromadzi wiele istotnych informacji, m.in.: kartoteka pojazdów, karty drogowe dotyczące wypożyczeń i serwisów, rozbicie przebiegu pojazdów pod projekty, archiwalne numery rejestracyjne.

Moduł przeznaczony jest dla Klientów, którzy dysponują własną flota i chcą nią sprawnie zarządzać. Rozwiązanie pozwala uzyskiwać dane niezbędne do efektywnego wykorzystywania posiadanych zasobów, może przyczynić się do redukcji kosztów związanych z obsługą i eksploatacją tego obszaru funkcjonowania firmy.

Dostęp do Modułu AxDrive jest możliwy z poziomu aplikacji AX oraz Enterprise Portal.

Zarządzanie obiegiem dokumentów – AxBiuro

AXBiuro jest autorskim modułem dla systemu Microsoft Dynamics AX, który wspomaga proces obiegu dokumentów wewnątrz firmy. Moduł pełni funkcję książki rejestrowej pism wchodzących i wychodzących z firmy. Użytkowanie Modułu pozwala na stworzenie wewnątrz firmy centralnego repozytorium korespondencji pocztowej. Dodatkowo istnieje narzędzie, które pozwala realizować funkcje w ramach WorkFlow, dzięki czemu dokumenty wpływające do firmy mogą być odpowiednio kierowane do poszczególnych osób odpowiedzialnych za dalszą pracę nad dokumentem

Podstawowe funkcjonalności:

 • ewidencja i archiwizacja elektronicznych kopii dokumentów wpływających i wychodzących z firmy
 • przypisanie dokumentów do określonej kategorii np. faktura, umowa, pismo reklamacyjne itd., które to staje się
 • jednocześnie podstawą do zaklasyfikowania ścieżki w WorkFlow
 • możliwość określania ścieżki WorkFlow dla poszczególnych kategorii dokumentów
 • jednoznaczna identyfikacja statusu dokumentu i jego umiejscowienia w ścieżce WorkFlow
 • możliwość opisu dokumentów o dodatkowe wymagane atrybuty
 • możliwość wyszukania dokumentu i podgląd historii jego obiegu w przedsiębiorstwie
 • wydruk zestawienia dziennego pism

Zarządzanie korespondencją – AXSekretariat

Dostęp do Modułu AXSekretariat realizowany jest z poziomu aplikacji Microsoft Dynamics AX. Zastosowanie tego rozwiązania pozwala w precyzyjny sposób zarządzać dokumentacją wchodzącą i wychodzącą z firmy, dzięki czemu systematyzujemy i automatyzujemy procedury związane z obiegiem dokumentów.

Repozytorium umów – AXUmowy

AXUmowy jest autorskim modułem dla systemu Microsoft Dynamics AX, który pozwala na stworzenie wewnątrz firmy centralnego repozytorium umów. W bazie gromadzone są wersje elektroniczne umowy oraz jej opis wg określonego planu atrybutów np. nr umowy, temat umowy, strony umowy, data zawarcia i obowiązywania, wartość umowy, lista załączników do umowy, osoba prowadząca, osoby uprawnione do oglądania umowy, data dodania do rejestru umów, umowy stowarzyszone i aneksy. Przy wykorzystaniu tego rozwiązania możliwe jest szybkie wyszukiwanie dokumentów, a dostęp do nich z poziomu aplikacji AX pozwala użytkownikowi zapoznawać się z treściami umów bez konieczności sięgania po ich wersje papierowe.

Główne korzyści:

 • centralizacja i digitalizacja umów powstających wewnątrz firmy i pochodzących z zewnątrz
 • łatwy i szybki dostęp do treści poszczególnych umów
 • możliwość definiowanie uprawnień w zakresie dostępów do treści poszczególnych umów
 • możliwość opisywania umowy wg klucza dodatkowych atrybutów
 • narzędzie do monitorowania aktualności poszczególnych umów i okresów ich obowiązywania

Dostęp do Modułu AXUmowy odbywa się z poziomu aplikacji Microsoft Dynamics AX.

Terminarz

AXTerminarz jest rozwiązaniem autorskim Integris stworzonym dla systemu Microsoft Dynamics AX jako moduł rozszerzający jego funkcjonalność. Dostęp do AXTerminarza jest możliwy przez przeglądarkę internetową, jest on fragmentem portalu opartego o technologię SharePoint -Enterprise Portal. Jest to moduł instalowany w ramach Microsoft Dynamics AX. Dzięki jego funkcjonalności możliwe jest zapisywanie wydarzeń, terminów (np. spotkanie, szkolenie) i zadań (np. przygotować ofertę do końca tygodnia) dla konkretnych pracowników w firmie. Dzięki temu pracownicy mają narzędzie do rezerwowania sobie czasu na wykonanie zadań zleconych im przez ich zwierzchników. Każda osoba może utworzyć zdarzenie dla każdego innego pracownika. Ponadto poza osobami do zdarzeń można przypisywać także zasoby ( salki, projektory, itp.).

Korzyści:

 • narzędzie do sprawnego delegowania prac i monitorowania terminu ich realizacji
 • narzędzie do weryfikacji obciążenia zadaniami poszczególnych pracowników
 • rezerwacja i przypisywanie zasobów do zdarzeń – rezerwacja salek, projektorów, aut itd.
 • synchronizacja zadań z AXTerminarza z MS Outlook

 

Zarządzanie delegacjami – AXDelegacje

AXDelegacje jest autorskim modułem dla systemu Microsoft Dynamics AX. Jest to narzędzie służące do elektronicznego zgłaszania, zatwierdzania i rozliczania delegacji wewnątrz firmy.

Podstawowe funkcjonalności:

 • zgłaszanie zapotrzebowania na delegacje przez pracowników (imię i nazwisko, data delegacji, numer delegacji,
 • środek lokomocji, miejsce delegacji, cel wyjazdu, rezerwacja auta)
 • rozliczanie delegacji czyli zdefiniowanie: kategorii diet (kategoria kosztów), liczby godzin/dni wyjazdu (na tej
 • podstawie automatycznie wyliczy się przysługująca mu dieta), kilometrów przejechanych własnym samochodem (na
 • tej podstawie automatycznie wyliczy się kilo metrówka); inne kategorie kosztów: ryczałt za mieszkanie, ryczałt za
 • bilety, koszty hoteli, parkingów, autostrad itd.
 • zatwierdzanie delegacji zgodnie z określonymi poziomami zatwierdzeń

Moduł oparty jest o technologię SharePoint, a dostęp do niego realizowany jest przez przeglądarkę internetową w ramach standardowej funkcjonalność Microsoft Dynamics AX -Enterprise Portal.

Dzięki powyższym funkcjonalnościom, firma w ramach jednej aplikacji Dynamics AX ma możliwość sprawnego zarządzania wyjazdami służbowymi. Jest to przydatne szczególnie w organizacjach, w których ilości tego typu zdarzeń jest duża. Funkcjonalność może być bardzo przydatnym narzędziem wspomagającym codzienną działalność firmy.