Integris Systemy IT Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, zwany dalej “Integris”, jest administratorem Pani/Pana danych osobowych.
Dane kontaktowe: Integris Systemy IT Sp. z o.o., ul. Lutycka 1, 60-415 Poznań,
Integris przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu kontaktu z Panią/Panem i odpowiedzi na zgłoszenie lub zapytanie w związku z dobrowolnym wypełnieniem przez Panią/Pana formularza kontaktowego.
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane zaufanym kontrahentom Integris tj. podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, prawne, informatyczne, pocztowe, kurierskie oraz zaufanym podmiotom współpracującym z Integris w zakresie świadczenia usług na rzecz klientów i kontrahentów Integris.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Pani/Pana dane osobowe w zakresie danych kontaktowych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż wymagany dla realizacji celu, dla którego są przetwarzane lub tak długo jak regulują to aktualne przepisy prawa lub do dnia wykonania złożonego przez Panią/Pana wniosku o usunięcie danych lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Jest Pani/Pan uprawniony do:
• żądania dostępu do swoich danych osobowych;
• sprostowania swoich danych osobowych;
• sprzeciwu do przetwarzania swoich danych osobowych;
• ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
• usunięcia swoich danych osobowych;
• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych jest warunkiem skontaktowania się z Panią/Panem, a brak podania wyżej wskazanych danych uniemożliwia kontakt z Panią/Panem.

Załącznik:
Polityka bezpieczeństwa danych osobowych