INTEGRIS Solidny    partner

Działalność naukowa

Integris Systemy IT Sp. z o.o. współpracuje od wielu lat z wiodącymi w Polsce ośrodkami naukowo-dydaktycznymi w zakresie informatyki oraz zarządzania. Efektem współpracy jest organizacja przez Integris dwóch laboratoriów dydaktycznych, wyposażonych w system Microsoft Dynamics AX. Jednym z nich jest laboratorium w Instytucie Informatyki Politechniki Poznańskiej (opis wdrożenia - case study), w ramach którego prowadzone są zajęcia m.in. z przedmiotów Organizacja Procesów Biznesowych, Zarządzanie Projektami Informatycznymi oraz Zastosowania Informatyki – systemy ERP.

 

Politechnika Poznańska

 

Drugie laboratorium zostało utworzone w Instytucie Zarządzania Politechniki Poznańskiej (opis wdrożenia - case study), gdzie prowadzone są zajęcia z Zarządzania Produkcją na kierunkach Zarządzanie oraz Logistyka. W wyposażonych przez Integris laboratoriach corocznie kilkuset studentów ma okazję zapoznania się z jednym z najnowocześniejszych systemów ERP na świecie.

 

Wynikiem współpracy firmy INTEGRIS z ośrodkami naukowo-badawczymi w ciągu ostatnich lat jest też kilkanaście prac magisterskich, inżynierskich, praca doktorska oraz kilka publikacji naukowych.

Integris
Microsoft Partner
Axpact