Międzynarodowe wdrożenia typu roll-out

Oprócz pełnych wdrożeń systemu ERP znaczącą część naszej działalności stanowią projekty typu roll-out. Dotyczy to wszystkich wersji systemu, zarówno Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations jak i Dynamics AX. Obejmują one zwykle implementację systemu w polskiej spółce bazującą na wzorcu wypracowanym w centrali zagranicznej.

Istotną częścią takiego projektu jest wdrożenie polskiej “lokalizacji”, czyli funkcjonalności specyficznych dla naszego kraju. Duża część z nich związana jest z wymaganiami formalnymi dotyczącymi przepisów podatkowych, celnych, sprawozdawczych. Zwykle pojawia się też sporo wymagań klienta, które wynikają bezpośrednio z doświadczeń, specyficznych procesów lub też sposobu zarządzania polską spółką.

Projekty roll-out prowadzone są często we współpracy z zagranicznym partnerem, który wspierał wdrożenie w danej organizacji. Mamy wieloletnie doświadczenie w tego typu współpracy, m.in. dzięki członkostwu Integris w grupie DynamicsPact (dawniej AXPact). Współpracowaliśmy z kilkudziesięcioma partnerami, zgodnie z metodykami przez nich przyjętymi. Pozwala to na optymalizację zarówno tworzenia modelu, podziału prac, jak i samego przebiegu wdrożenia.

Oprócz implementacji standardowego pakietu lokalizacji, zawartego w oprogramowaniu ERP Microsoft Dynamics, posiadamy listę dodatkowych funkcjonalności autorskich, które bardzo często są niezbędne, bądź przydatne polskiemu klientowi. Są to przykładowo rozwiązania dotyczące JPK czy split payment.

W projektach roll-out zwykle realizujemy następujące zadania:

  • Weryfikacja I implementacja polskiej lokalizacji
  • Wykonanie dopasowania oraz interfejsów (np. homebanking)
  • Ustawienie i sprawdzenie parametryzacji
  • Wsparcie przy migracji danych i BO
  • Szkolenia
  • Wsparcie przy testowaniu
  • Drobne modyfikacje
  • Wsparcie uruchomieniowe