Co to jest i na czym polega Split Payment?

 • Zgodnie z projektem Ministerstwa Finansów, od 1 lipca 2018. zaczął obowiązywać nowy Mechanizm Podzielonej Płatności (MPP), z ang. Split Payment.
 • Możliwe jest rozdzielenie podczas płatności: zapłaty netto i VAT. Firmy realizują zapłatę za nabyty towar lub usługę dwutorowo. Wartość netto wpłacają na standardowy rachunek bankowy, jak dotychczas. Z kolei kwotę podatku VAT przelewają na specjalny rachunek, tylko do tego przeznaczony (banki zobowiązane są prowadzić takie konta bezpłatnie).
 • Korzystanie z modelu Split Payment jest na razie dobrowolne.
 • Podzielona płatność dotyczy tylko przedsiębiorców roliczających się z podatku VAT.
 • Możliwość dysponowania środkami zgromadzonymi na koncie VAT przez sprzedawcę jest ograniczona. Można je wykorzystać do zapłaty VAT do urzędu lub na rzecz własnych dostawców.

Integris proponuje kompleksowe rozwiązanie pozwalające na realizację tych funkcjonalności w systemie Microsoft Dynamics AX (AX 2012, AX 2009 czy AX 4.0) oraz Dynamics 365 for Finance and Operation i automatyzację procesów z tym związanych. Nasze rozwiązanie udostępnia:

  • narzędzia do śledzenia podatku płaconego za pomocą MPP,
  • generowanie plików płatności
  • importowanie plików wyciągów – zawierających zarówno przychodzące, jak i wychodzące zrealizowane płatności z użyciem MPP – w taki sposób, aby umożliwić korzystanie z MPP i uzyskanie korzyści z tego wynikających.

W rozwiązaniu wprowadziliśmy również automatyzację procesu weryfikacji MPP wspierającą wdrożenie regulacji obowiązujących od 1 listopada 2019r., która umożliwia ustawienie domyślnej metody płatności dla kodu podatku “towarów wrażliwych”. Dodatkowe parametry i procesy:

• na dotychczasowej metodzie płatności będzie możliwość wskazania domyślnej metody i specyfikacji płatności podzielonej dla tej metody

• na kodzie podatku dla zakupu towarów wrażliwych będzie parametr typu checkbox ‘podzielona płatność’

• na ekranie propozycji płatności dostawców będzie dodatkowy przycisk ‘ustaw płatność podzieloną’

• uruchomienie skutkować będzie zamianą metod płatności na metody typu ‘podzielona płatność’ dla faktur, gdzie wystąpiła chociaż jedna transakcja z kodem podatku dla towarów wrażliwych.

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące Split Payment , JPK lub RODO – skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów. Zapraszamy do współpracy.

Proponujemy także zapoznać się z pozostałymi rozwiązaniami dodatkowymi naszej firmy.