Od 1 września 2019r. obowiązują przepisy związane ze zmianami w ustawie o podatku od towarów dotyczące tzw. Białej listy podatników VAT. W związku z tym, miło nam poinformować, że jako firma Integris, mamy przygotowane rozwiązanie “Biała Lista Podatników dla Microsoft Dynamics AX/365”.

Biała lista zawiera wiele rozproszonych wcześniej danych o podatnikach, w tym również numery rachunków bankowych przedsiębiorców, na które kontrahenci powinni dokonywać wpłat (są to konta wpisane w zgłoszeniu identyfikacyjnym/aktualizacyjnym NIP lub CEIDG). Na Białej liście podatników będą mogły być umieszczane wyłącznie rachunki rozliczeniowe. Ma to na celu wyeliminowanie procederu płatności na rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe.

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące białej listy podatników w Dynamics AX – skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów. Zapraszamy do współpracy.

Proponujemy także zapoznać się z pozostałymi rozwiązaniami dodatkowymi naszej firmy.