Moduł sprzedaży i marketingu rozwiązania Microsoft Dynamics AX 2012 oferuje rozbudowane i zintegrowane funkcje zarządzania klientami oraz sprzedażą i marketingiem, które pomagają w nawiązywaniu i rozwijaniu relacji z klientami oraz zwiększeniu sprzedaży.

 

WYBRANE FUNKCJONALNOŚCI:

Profile (Role Centers)

Dyrektor ds. marketingu, menedżer ds. sprzedaży, przedstawiciel handlowy wyższego szczebla, wyspecjalizowany przedstawiciel handlowy, opiekun klienta, menedżer ds. marketingu i pracownik działu marketingu.

Automatyzacja pracy sprzedawców

Moduł ten umożliwia prognozowanie i planowanie sprzedaży.

Umowy handlowe (z klientem)

Użytkownik może zarządzać regułami dotyczącymi cen i wielowymiarowych rabatów we wszystkich walutach. Procesy zmian cen mogą być zarządzane za pomocą przepływów pracy, co ułatwia ich dostosowanie do reguł wewnętrznych. Ogólna umowa walutowa umożliwia ustalanie cen w jednej walucie i ich automatyczne przeliczanie na waluty klientów.

Umowa sprzedaży

W module tym można zarządzać umowami na podstawie zobowiązań wyrażonych w jednostkach pieniężnych lub ilościowych. Firma może tworzyć umowy zawierające określone warunki i postanowienia oraz monitorować ich status.

Automatyzacja procesów związanych z marketingiem

Moduł ten umożliwia tworzenie, przeprowadzanie i analizowanie kampanii marketingowych oraz wykonywanie działań uzupełniających związanych z tymi kampaniami dla dowolnej grupy klientów lub potencjalnych klientów.

Zarządzanie szansami handlowymi

Zarządzanie szansami handlowymi obejmuje tworzenie i przeglądanie informacji. Zgromadzone informacje można powiązać z odpowiednimi pracownikami, zadaniami i danymi dotyczącymi kampanii.

Zarządzanie sprzedażą

Moduł ten umożliwia konfigurowanie i monitorowanie wydajności sprzedawców oraz działów i spółek sprzedażowych, a także zarządzanie i monitorowanie ich wydajności.

Integracja z rozwiązaniem Microsoft Dynamics CRM

Informacje dotyczące sprzedaży mogą być współużytkowane przez systemy Microsoft Dynamics AX i Microsoft Dynamics CRM zarówno w trybie online jak i w środowisku informatycznym zainstalowanym w siedzibie firmy.

Zarządzanie zgłoszeniami

Użytkownik może otwierać zgłoszenia dotyczące klientów, przypisywać je do odpowiednich pracowników, rozwiązywać problemy zgłoszone przez klientów i wykonywać związane z tym działania uzupełniające.

Commerce Services

Usługi te rozszerzają sprzedaż na różne kanały online takie jak sklep internetowy firmy oraz portale handlu internetowego, np. eBay.

Raporty dotyczące sprzedaży i marketingu

Wstępnie zdefiniowane kluczowe wskaźniki wydajności dostępne w kostkach danych systemu sprzedaży i zarządzania relacjami z klientami (CRM) ułatwiają śledzenie wyników działań w zakresie marketingu i sprzedaży.