Rozwiązania dodatkowe dla Microsoft Dynamics AX w obszarze produkcji

Przedsiębiorstwa produkcyjne stanowią główną grupę klientów Integris Systemy IT. W toku ponad 20 lat działalności firma wdrożyła Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations oraz Microsoft Dynamics AX w wielu zakładach z tej branży. Poniżej przedstawiono przykładowe dodatkowe rozwiązania usprawniające pracę naszych klientów. Zaznaczyć należy, że niektóre z problemów, które rozwiązaliśmy są specyficzne dla poprzednich wersji i w nowszych wersjach są wspomagane w standardowej funkcjonalności.

Zwiększenie ergonomii prezentacji planu produkcji

 • Główny ekran produkcyjny dla pracowników działu produkcji
 • Główny ekran produkcyjny dla pracowników działu planowania produkcji- Zlecenia produkcyjne są podzielone na poszczególne zadania, z których każde może być zaplanowane na innym gnieździe produkcyjnym (zgodnie z marszrutą zlecenia). Ekran produkcyjny może wykorzystywany zarówno przez pracowników zarządzania produkcją jak i pracowników planowania produkcji.

Produkcja powtarzalna średnio i wielkoseryjna

W trakcie wdrożeń w grupie przedsiębiorstw o powtarzalnej średnio i wielkoseryjnej spotykaliśmy się kilkoma powtarzającymi się wyzwaniami.

 • Podział przewidywanych transakcji produkcyjnych na dni.  Podczas przebiegu MRP (planowania potrzeb materiałowych) Dynamics zakłada pobranie całej partii materiałów na początku operacji, a oddanie gotowych produktów w całości po zakończeniu zlecenia. Nasza modyfikacja dla długich zleceń produkcyjnych dzieli transakcje przychodu na poszczególne dni. Dzięki temu, obliczając zapotrzebowanie na materiały do zleceń produkcyjnych, równomierne rozkłada zapotrzebowanie na każdy dzień zaplanowanej produkcji.
 • Rozrzucenie odchyleń inwentaryzacyjnych do zleceń produkcyjnych. Narzędzie rozrzucenia odchyleń inwentaryzacyjnych pozwala na dociążenie zleceń produkcyjnych różnicami wynikającymi z inwentaryzacji. Dociążone zostają zlecenia z zadanego zakresu dat, w których obliczony materiał był rozchodowany arkuszami pobrań. Wszystkie rozrzucone odchylenia zostają przed zaksięgowaniem umieszczone w jednym arkuszu pobrań. Arkusz ten w razie potrzeby można jeszcze ręcznie edytować.

Produkcja rur z tworzyw sztucznych

 • Nadwagi – dzięki wycinaniu, ważeniu i wprowadzaniu do systemu ERP Microsoft Dynamics próbek nadwagowych przez pracowników produkcji, system oblicza i koryguje automatyczne zużycia surowców na listach pobrań do zlecenia. Dzięki temu zużycie materiałów w systemie jest bliższe rzeczywistym. Kontrola nadwag pozwala również na obliczanie wskaźników produkcyjnych takich jak np. OEE.

Produkcja procesowa

 • Równoległe zlecenia produkcyjne (rozwiązanie problemu co-produktów) Funkcjonalność umożliwia zaplanowanie wielu zleceń produkcyjnych (na różne wyroby) w tym samym czasie. Takie rozwiązanie może być wykorzystane w sytuacjach, gdy pojedynczy proces produkcyjny powoduje wytworzenie wielu produktów.
 • Zlecenia produkcyjne w wielu jednostkach magazynowych. Funkcjonalność pozwala na planowanie oraz rejestrację przychodu wyrobu gotowego ze zleceń produkcyjnych w innej jednostce niż główna jednostka magazynowa.

Produkcja odchudzona z wykorzystaniem kart marszruty (lean manufacturing)

 • Rejestrowanie operacji produkcyjnych poprzez sczytywanie kodów kreskowych. Do każdej z operacji drukowane są kody kreskowe (EAN128) odzwierciedlające rozpoczęcie i zakończenie danej operacji. Sczytanie kodu rozpoczęcia operacji powoduje wygenerowanie i zaksięgowanie arkusza Karty marszruty. Powoduje to automatyczny rozchód materiału i przychód produktu. Rozwiązanie to można również stosować poprzez portal internetowy – Enterprise Portal.

Specjalistyczne raporty produkcyjne

 • Receptura produkcyjna (również zbiorcza) – Raport wyświetla informacje na temat zapotrzebowania na materiały do danego zlecenia produkcyjnego. W przypadku zaznaczenia wielu zleceń produkcji na ten sam wyrób, raport drukuje sumę zapotrzebowania na materiały do wszystkich tych zleceń.
 • Raport dostępności półfabrykatów, – Raport pozwala na skontrolowanie ilości dostępnych półfabrykatów na magazynie lub konieczności ich wytworzenia
 • Kontrola zachowania receptury – raport wyświetla informacje dotyczące zużyć materiałów do gotowych zleceń produkcyjnych dla zakresu dat. Porównywane są do siebie: lista materiałów (BOM) oryginalnie przypisana do wyrobu, lista materiałów oszacowana w zleceniu produkcyjnym oraz rzeczywiste zużycia materiałów w zleceniu. W ten sposób można zbiorczo uzyskać informację o zużyciu materiałów i jego odchyleniu od standardu.
 • Wskaźniki produkcyjne – szereg raportów obliczających różne wskaźniki produkcyjne. Są to m.in. dostępność zasobów produkcyjnych, ich wykorzystanie, czy wskaźnik OEE (Overall Equipment Efficiency)

Pozostałe rozwiązania

 • obliczanie i obsługa PEFC
 • obsługa karty produktu